Betalda åsikter

Pressen rear ut sin trovärdighet! Allt ska bort! Det är bekant från tv. Länge var det tabu. Utförsäljningen benämns textreklam, produktplacering, advertorial, native advertising, content branding, …

Kreativitet och slaveri

Mellan 1812 och 1814 ålade Storbritannien dödsstraff åt personer som slog sönder mekaniserade vävstolar. De så kallade ludditerna, huvudsakligen hantverkare, saboterade textilmaskinerna, som represe…

Lögner, förbannade lögner

Med statistik går allt att bevisa, även motsatsen. Vad ska man med verkligheten till då det finns statistik? Den rationella västvärlden vill gärna tro att vårt samhälleliga beslutsfattande bygger p…

Moroten och åsnan

Vi klarar oss alldeles prima utan fler utredningar och arbetsgrupper. Mindre snack, mer verkstad, tack! År 2000 satte EU målet att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi fram till 2010. Lissa…

Meningen med livet

I sin dystopiska framtidsroman från 1932 målade Aldous Huxley upp en framtid där man varken censurerar och bränner böcker – i stället vill ingen längre läsa. Mänskligheten blir överöst med trivial o…

Det finns inga alternativ?

LEDARE i Forum 5/2014 USA och Asien äger teknologin och innehållet, nyttan och underhållningen, som kunderna vill betala för. Samtidigt stagnerar Europa, och blir världens största friluftsmuseum. …