Brist på pengar och bostäder

Utfrågning på Kommundagen i Kristianstad av Håkan Sörman, VD i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, samt VD Bo Bengtsson i Sparbanken 1826, Sveriges äldsta som inom kort går ihop med Färs & Frosta sparbank, med flera inför kommunalråd och kommunchefer i nordöstra Skåne.

SKL:s tidigare beräkning att det fram till år 2035 fattas 13 kr i skatt per hundralapp i inkomst diskuterades, detta ovanpå dagens drygt 20 kr i kommunalskatt och landstings/regionskatt på drygt 10 kr, för att klara gapet mellan behoven och offentliga resurser. Tog upp fyra möjligheter: höjd kommunalskatt, ökade statliga bidrag, ökade avgifter för tjänster/vård, effektivisering.

Diskuterade också SKL:s beräkning om att landets kommuner har fastställda byggplaner för 47 000 lägenheter/småhus. Men byggandet ligger nu på endast ca 25 000 lgh om året, dessutom dominerar bostadsrätter i storstäderna.

Under en mansålder, sedan 1990, har nordöstra Skåne ökat med ca 7 000 invånare, men Kristianstad svarar för plus 9 000, Hässleholm plus 900, Östra Göinge och Osby har gått back. Nordöstra Skånes ökning är knappt 5 procent, övriga Skåne har samtidigt ökat med nästan 20 procent.

Tättbefolkade Skåne har också glesbygdsproblem, fortsätter att kantra mot väster. Försökte diskutera satsningar på småorterna.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>