Varova och Beweship grundar gemensamt transportbolag

Speditionsbolagen Varova och Beweship grundar ett gemensamt bolag för att sköta trailertrafik mellan Finland och centrala Europa. Bolaget sköter transporter i segmentet kompletta laster och dellaster och hanterar bastransporter från terminal till terminal.

Lönsamheten för trailertrafiken mellan Finland och Europa har försämrats under de senaste åren, främst på grund av krympande volymer inom utrikeshandeln. Transportsektorn har drabbats speciellt av att exporten från Finland har minskat samtidigt som importvolymerna ännu inte har påverkats i motsvarande grad. Det har lett till en kraftig obalans i trafikriktningarna och svårigheter att fylla transportkapaciteten.

“Under det gångna året har flere aktörer i branschen lagt ner sina trafiker på grund av dålig lönsamhet och osäkra framtidsutsikter. Exporten har minskat och nu verkar importen också minska. Vi har velat hitta en lösning som garanterar pålitliga och kostnadseffektiva transportlösningar för bägge företagens kunder. Samtidigt strävar vi efter att bibehålla arbetsplatser i Finland”, säger Bengt Westerholm, styrelseordförande på Oy Beweship Ab.

Varovas och Beweships gemensamma bolag inleder sin verksamhet under början av 2013. Trailerparken består av cirka 300 enheter och bolagets omsättning förväntas uppgå till 30 miljoner euro.