Även i matematik finns en hel del kvar att lära

Drygt 90 år sedan tog vår längste statsminister Tage Erlander (S) examen vid Lunds universitet. Han började som naturvetare innan han fortsatte med statskunskap och nationalekonomi. Tage var under sin studietid ordförande i Lunds Matematiska Sällskap, vilket bidrog till att han decennier senare kom att intressera sig för atomkraften som den då hette. Sverige blev därmed ett av de länder som i förhållande till folkmängden kom att satsa mest på kärnkraft. Igår arrangerade Sällskapet ett symposium där ledande professorer i en rad naturvetenskapliga ämnen i Lund framträdde på hög teoretisk nivå. Jag blev fråntagen en villfarelse, den att matematiken har nått så långt som det är möjligt. Jag har t ex alltid trott att det lättaste jobbet måste vara lektor i matematik, det behövs inga förberedelser inför lektioner eftersom ämnet inte förändras. Men ack så fel jag och många med mig har haft. Starkt intryck gjorde Nils Dencker, professor i matematik, som berättade att år 1900 uppställde tyske matematikern Hilbert 23 problem i ämnet, men hittills är bara 19 lösta. År 2000 kom amerikanska Clay Mathematics med sju nya problemställningar, endast en av dem är löst. Mänskligheten har en del kvar att lära även inom det till synes mest stabilt fixt och färdigt…

Drygt 90 år sedan tog vår längste statsminister Tage Erlander (S) examen vid Lunds universitet. Han började som naturvetare innan han fortsatte med statskunskap och nationalekonomi.

Tage var under sin studietid ordförande i Lunds Matematiska Sällskap, vilket bidrog till att han decennier senare kom att intressera sig för atomkraften som den då hette.

Sverige blev därmed ett av de länder som i förhållande till folkmängden kom att satsa mest på kärnkraft.
Igår arrangerade Sällskapet ett symposium där ledande professorer i en rad naturvetenskapliga ämnen i Lund framträdde på hög teoretisk nivå.

Jag blev fråntagen en villfarelse, den att matematiken har nått så långt som det är möjligt. Jag har t ex alltid trott att det lättaste jobbet måste vara lektor i matematik, det behövs inga förberedelser inför lektioner eftersom ämnet inte förändras. Men ack så fel jag och många med mig har haft.

Starkt intryck gjorde Nils Dencker, professor i matematik, som berättade att år 1900 uppställde tyske matematikern Hilbert 23 problem i ämnet, men hittills är bara 19 lösta.
År 2000 kom amerikanska Clay Mathematics med sju nya problemställningar, endast en av dem är löst.

Mänskligheten har en del kvar att lära även inom det till synes mest stabilt fixt och färdigt…