Talang överskattas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jag läser gärna. Både skön- och facklitteratur bildar själen och danar medborgaren, utöver det rena underhållningsvärdet. Även om jag i regel gör långa lovar kring allt vad butiker heter, är bokhandlar en plats där jag låter mig förföras till impulsköp. Också flygfält är farliga.

Av Kaj Arnö

Mitt besök i Seattle i september var i så måtto inget undantag, att resväskan under hemresan tyngdes av ett antal nya böcker. Skillnaden var närmast att en av böckerna jag köpte givit mig nya insikter av en kaliber som få böcker brukar ge. Insikterna har betydelse för mig personligen, dels som Green Elk-företagare, dels som praktiserande utövare av utomhusaktiviteter och därutöver som förälder, Forum-skribent och människa i största allmänhet.

Medfött eller inte? Boken ”Talent Is Overrated” av Fortune-journalisten Geoff Colvin handlar om vad som skiljer verkligt framgångsrika personer från alla andra. Han utgår från paradexempel som Wolfgang Amadeus Mozart och Tiger Woods, som vi vanliga dödliga brukar beskriva som talangfulla.

Som bokens titel låter ana visar han att deras talang inte är medfödd, åtminstone inte i den utsträckning vi gärna vill tro när vi inför spegeln rättfärdigar oss för att vi själva inte åstadkommit något av bestående värde för mänskligheten.

Forskning och fakta påvisar just inget samband mellan medfödda talangliknande egenskaper och prestationer av världsklass. Mozart och Woods hade turen att födas till fäder som för det första var välutbildade, inspirerande lärare, för det andra ambitiösa föräldrar, som inte gav sina barn något annat val än musik och golf.

Och paradexemplen illustrerar den allmänna slutsatsen modern forskning kommit till: Flitig övning ihopkopplad med en miljö som skapar inre motivation, det är vad som skiljer de framgångsrika från resten.

Jahaja. Men varför finner jag detta så revolutionerande? Det här är ju Forum för ekonomi och teknik, inte Vi Föräldrar.

Hela texten om hur Kaj resonerar kring talang versus övning finns i Forums pappers- eller iPad-version!