Positiv monopolställning

Vi hade nyligen utländska gäster i familjehuset Heideken i Åbo. I det gamla förlossningssjukhuset verkar nu många olika organisationer inom tredje sektorn, föreningar som på olika sätt hjälper barn, ungdomar och familjer. Våra utländska gäster ville veta hur vi kan finansiera vår verksamhet.

Janina Andersson är verksamhetsledare för Mannerheims Barnskyddsförbunds distrikt i Egentliga Finland.

Då jag berättat om Veikkaus och STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral) för dem var de helt euforiska och tyckte att Finland verkligen är en välfärdsstat med stort V, något som vi kan vara stolta över. De sa att penningspelen i deras hemländer styrs av företag, som endast vill maximera sin vinst utan något som helst socialt ansvar. Tredje sektorn i flera länder är helt beroende av politikers eller rika individers välvilja. Tyvärr hör till exempel spelberoende, alkoholister eller mentalt sjuka inte till donatorernas favoriter. I Finland stöder vi däremot exempelvis spelberoende individer med hjälp av de pengar de själva använt på olika spel.

Uppföljning. Före detta Penningautomatföreningen RAY, Veikkaus och Fintoto slogs ihop år 2017 och blev det nya Veikkaus, som har monopol på allslags penningspel i Finland. Med Veikkaus vinst finansieras vetenskap, kultur, idrott, ungdomsarbete, social- och hälsoarbete och hästverksamhet. De största summorna delas ut av social- och hälsoministeriet enligt Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals förslag. STEA följer noga upp kvaliteten på projekten de stöder och ibland tycker till och med de mottagande föreningarna att det går för mycket tid åt till att rapportera resultaten. Alltsammans görs för att undvika kritik om att pengar skulle användas fel eller gå till onödiga ändamål.

Finländsk innovation. Att penningspelens vinster används just till att finansiera tredje sektorns organisationer har en historisk bakgrund. Både det gamla Veikkaus och RAY har i tiderna (1940 och 1938) grundats av just dessa organisationer. Orsakerna var dubbla: dels att få ordning och reda på penningspelandet och dels att vinsterna från denna organiserade spelverksamhet skulle styras till samhällsnyttiga ändamål.

Denna finländska sociala innovation avundas nu på många andra håll där man diskuterar social ansvarskänsla. I webbens vildvuxna speldjungel försöker man reglera penningspelsmarknaden på olika sätt, men den finländska monopollösningen hör nog absolut till de bästa sätten att greppa problemet.

En följd av detta är att vi nästan helt lyckats undvika illegala spelhålor i Finland. På grund av sina rötter i föreningsverksamheten och det förebyggande arbetet, så förstår STEA att värdera och bevara denna förebyggande verksamhet. STEA:s värdegrund är helt förenlig med välgörenhetsorganisationernas. Det betyder inte att utvecklingen skulle stå stilla, utan de nya projekten förväntas hela tiden möta aktuella problem med moderna medel och hög kvalitet. STEA:s sakkunskap sparrar alla parter att hela tiden vidareutveckla sin verksamhet och att vara ärliga med vad som fungerar i dagens samhälle.

Sexfaldig återbetalning. Om samma pengar däremot användes direkt av den offentliga social- och hälsosektorn så skulle tyvärr en hel del frivilligarbete gå förlorat. En euro som investeras i frivilligarbete beräknas ge sex euro tillbaka. Det frivilligarbete som nu görs inom social- och hälsoorganisationerna motsvarar 21 000 årsverken varje år. Tredje sektorns styrka är dess förmåga att snabbt göra nya saker och vara flexibel. Detta är möjligt då verksamheten minimerar byråkrati och hierarki. Då flyktingströmmen överraskade Europa och Finland år 2015 så var det långt tredje sektorn som tog hand om de praktiska arrangemangen och hjälpen.

I Finland finns det cirka 10 000 social- och hälsoorganisationer, varav 200 är riksomfattande. År 2017 delade STEA ut 315 miljoner euro till organisationer som arbetar för människornas välfärd. Det utgör väldigt mycket pengar och också väldigt mycket god verksamhet som når mottagare från babystadiet till ålderdomen. Denna verksamhet når också individer som av någon anledning inte vill ha kontakt med den offentliga sektorn eller som inte nås av de offentliga systemen.

Pengarna som Veikkaus håvar in stannar kvar i Finland och bygger vårt välfärdssamhälle. Om spelmarknaden var fri, skulle verkligheten vara en helt annan.