Bröderna Rasmus och Sebastian Östman diskuterar företag nästan hela tiden, men på fotbollsplanen är det paus. ”Där koncentrerar vi oss bara på bollen”, säger de.

Tävlingsinstinkt som drivkraft

För bröderna Rasmus och Sebastian Östman på Genero är bra marknadsföring ett verktyg, men inte ett mål i sig. ”Vi är entreprenörer med passion för att få företag att växa. Sedan råkar vi bara håll…

Foto: Adobe Stock

Bolagsstyrning med stora pengar och utan medieinsyn

Bolagsstyrning – corporate governance – är en krävande sektor att hantera i dag. Den är kopplad till starka affärsintressen å ena sidan, och till nationell politik å andra sidan. För att god bolagssty…

Foto: Adobe Stock

”Nytt” Mellanöstern kan ge chans till affärer

Ett nytt ekonomiskt block håller på att ta form i Mellanöstern efter Israels normaliseringsavtal med flera arabländer. Det kan ge affärsmöjligheter också för nordiska företag, säger Sven Otto Littorin…

Foto: Adobe Stock

Dags att sluta lysa upp himlen för kråkorna

Ljusförorening är ett växande globalt miljöproblem som hamnat i skuggan av andra akuta miljöproblem, som klimatförändring och plastsopor. Redan på 1950-talet varnade astronomer för en allt sämre sikt …

Foto: Adobe Stock

… för däremellan kommer fastan

En hälsotrend som har spridit sig från smarttelefonens ground zero är att dopaminfasta. Dopaminfasta går ut på att leva några timmar om dagen i celibat från smarttelefon, tv, musik, godis, mat, sex, k…

Vid konduktiv överföring matas elen
från en överhängande ledning eller som
här från en skena i vägbanan.

Elvägar minskar utsläppen av växthusgaser

Elvägar är en ny teknik med målet att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken. Elvägar skulle också kunna kallas laddvägar eftersom de laddar batteriet samtidigt som elfordonet driv…

ЇЇÖrjan Berner är en av Sveriges mest erfarna diplomater. Som ung arbetade
han på ambassaden i Kina, därefter som ambassadör i Polen, Indien, Tyskland,
Ryssland med sidoackreditering i Georgien samt i Frankrike. Vid 75 års ålder
fick ha göra ett kortvarigt inhopp på ambassaden vid Salutorget i Helsingfors.

Krig eller fred har ofta hängt på en skör tråd

Beslutsvånda har uppenbarligen ett flertal politiska ledare drabbats av när de stått inför valet mellan krig eller fred – så även Stalin innan han den 28 november 1939 inledde Sovjetunionens anfall mo…

Foto: Adobe Stock

Tänkare på film

Binge-watch är en term som jag lärt mig av mina millenniala barn: Att kedjetitta på avsnitt efter avsnitt av en TV-serie. Rentav Yle Arenan har kopierat detta knep från Youtube och Netflix. Att…