”Nytt” Mellanöstern kan ge chans till affärer

Foto: Adobe Stock

Ett nytt ekonomiskt block håller på att ta form i Mellanöstern efter Israels normaliseringsavtal med flera arabländer. Det kan ge affärsmöjligheter också för nordiska företag, säger Sven Otto Littorin som jobbat flera år i regionen. ”I Norden har många inte riktigt förstått magnituden av förändringarna. Det här är något av det bästa som hänt sedan Berlinmurens fall”, säger han.

Den 15 september möttes utrikesministrarna från Förenade Arabemiraten och Bahrain samt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Vita Huset. Under en ceremoni undertecknade parterna så kallade normaliseringsavtal där länderna enades om bland annat ”fred, samarbete och konstruktiva, vänskapliga diplomatiska förbindelser”. Även om Israel inte heller tidigare varit i öppet krig med de två gulfländerna, är höstens avtal ändå ett klart avsteg från de kyliga relationer som rått tidigare.

Överenskommelserna som fått namnet Abrahamavtalen, följdes senare under hösten av motsvarande avtal mellan Israel och Sudan respektive Marocko. Höstens fyra normaliseringsavtal var de första som Israel slutit med arabländer sedan fredsavtalen med Jordanien 1994 och med Egypten 1979. De nya avtalen är dock av helt annan karaktär än de gamla, vilka brukar betecknas som ”kall” fred, utan aktiva relationer.

Medlemmar ur den delegation från Förenade Arabemiraten och Bahrain i samspråk med lokala invånare vid
Västra muren i Jerusalems gamla stad i mitten på december. Foto: Ammar Awad/Reuters-Adobe Stock

Höstens avtal bygger däremot på konkret samarbete kring handel och investeringar, teknologi, kultur och utbyte på gräsrotsnivå, såsom turism, vilket möjliggörs av nyöppnade direkta flyglinjer.

Ekonomiska samarbetsprojekt som nämnts gäller bland annat teknologi för avsaltning av havsvatten och andra lösningar som främjar jordbruk och livsmedelsförsörjning – ett område där Israels kunnande är starkt och där behoven i Gulfstaterna är stora. Trots covid-19 har turismen länderna emellan redan kommit i gång och väntas tillta när pandemin är över.

”Det här är en helt ny situation som innebär förändringar både högt och lågt. Bara en vecka efter att det första avtalet var klart kom ett beslut att alla hotell i Abu Dhabi skulle servera koshermat. Reaktionerna är väldigt positiva i de medier och sociala kanaler jag följer. Det handlar om ett enormt avsteg från den tidigare förda politiken.”

Så säger Sven Otto Littorin, tidigare svensk arbetsmarknadsminister som bott flera år i Förenade Arabemiraten och i Saudiarabien. Sedan i höstas är han tillbaka i Stockholm och driver bland annat ett konsultföretag med uppgift att främja handel mellan Israel och Förenade Arabemiraten.

”Från arabländernas sida hoppas man få tillgång till välbehövlig israelisk forskning och innovation. Länderna har precis samma problem när det gäller matförsörjning, vattenrening och avsaltning. Dessutom ser man stora möjligheter till intäkter från turismen.”

Sett ur Israels synvinkel är avtalen enligt Littorin en enorm säkerhetspolitisk framgång, samtidigt som de ger tillgång till kapital och nya marknader.

”De här faktorerna tillsammans väger tyngre än alla tidigare låsningar. Länderna vill verkligen att det ska fungera och att de ska kunna dra ekonomiska fördelar av att samarbeta.”

Patrik Harald text

Läs hela artikeln i papperstidningen.