Franska spekulationer

Tidningar, tv-program och internetkanaler är överfyllda med spekulationer om vad Emmanuel Macron kan, vill eller måste ta sig till under de närmaste månaderna och åren. Och alldeles uppenbart är det i…

Hur svårt ska det vara?

I nästan varenda en av de många rapporter som hela tiden produceras i Europaparlamentet ser man till att få med åtminstone en skrivning om små och medelstora företag. Det är kanske inte så konstigt. D…

Keep calm …

På tröskeln till andra världskriget skapade den brittiska regeringen en affisch, som sedan blev någonting av en ikon: ”Keep calm and carry on.” Behåll lugnet och fortsätt vidare. I dag finns den här u…