Ett av de minsta länderna bryter med stort land

Läser ett TT-AFP-telegram denna morgon om att Gambia i Västafrika brutit de diplomatiska förbindelserna med Taiwan, tidigare Formosa eller Republic of China som man formellt kallar sig. President Yahya Jammeh motiverar det med landets ”strategiska intressen”, i praktiken att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att liera sig med Kommunist-Kina.

Bland de 20-talet länder av FN:s 194 medlemsstater som fortfarande diplomatiskt håller fast vid Taiwan förutom Vatikanstaten finns nu bara två kvar i Afrika: Swaziland och Burkina Faso.

Telegrammet väckte minnen: Under studenttiden bodde jag drygt tre månader i Gambias huvudstad Bathurst (uppkallad efter en statssekreterare i brittiska kolonialdepartmentet), numera Banjul. Efter ett besök på en risodling längs Gambiafloden skrev jag en artikel 1971 om att landets import av ris utgjorde en tung minuspost i handelsbalansen:

”1968 anlände experter från Formosa för att hjälpa gambianerna med risodling. Senare i år utökas antalet experter från 22 till 35 Formosa-kineser och inom några få å r räknar Gambia med att vara helt självförsörjande med ris. Gambia tackar för hjälpen med att motsätta sig att Formosa-Taiwan utesluts ur FN.”

Gambia avbröt förbindelserna med Taiwan från 1974 men återupptog dem 1995 året efter militärkuppen. Så sent som 2008 utlovade Gambias president att landet skulle bli självförsörjande inom två år. Okänt hur det blev. Men den ideella organisationen Gambiagrupperna har hjälpt till att inrätta ”spannmålsbanker” för att minska hungern i byarna under sommarmånaderna.
x
Sverige bröt redan 1950 med Taiwan då man som första västerländska land erkände Kommunist-Kina. Men ett inofficiellt handelskontor fortsatte diskret i Taipeh, vilket jag besökte 1977. Sveriges import från Taiwan 2012 på 5,3 miljarder kronor var större än den från exempelvis Indien 5,3, Portugal 4,2, Brasilien 4,1, Kanada 3,1, Sydafrika 2,4 miljarder. Sveriges export till Taiwan på 3,3 miljarder var större än den till Marocko, Ukraina, Qatar, Grekland och många andra länder.

Sveriges import från Kommunist-Kina var 45 miljarder, exporten dit 38 miljarder. Handeln med Taiwan är dock betydligt större per capita än med Kina även om vi räknar bort den stora del av Kinas befolkning som ännu inte finns med i marknadsekonomin.

Taiwan med ca 23 miljoner invånare, numera demokrati, är i förhållande till folkmängden och trots officiella bojkott stor handelspartner med många länder, dessutom för varje år allt fler transport- och handelsförbindelser med fastlands (kommunist)-Kina.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>