Anne Brunila är professor of practice på Hanken, med bakgrund i näringslivet, den akademiska och offentliga sektorn.

Osäkerheten … igen

Sedan tidigt på morgonen – nu är klockan tre på eftermiddagen – har jag funderat på om det finns något nytt att säga om Finlands ekonomi och ekonomiska politik, nu när den nya regeringen inleder sitt …

Psykologi vid investeringar

Traditionell finansteori utgår från att värdepappersmarknaden är effektiv och att investerarna är rationella nyttomaximerare. Denna något förenklade syn på världen började luckras upp mot slutet av 1…

Anne Brunila är professor of practice på Hanken, med bakgrund i näringslivet, den akademiska och offentliga sektorn.

Efterlyses: risktagande

Finlands ekonomi går sakta men säkert allt sämre, och förhoppningarna om att nå en sund tillväxt ”nästa år” har upprepade gånger kommit på skam. Först skyllde man på finanskrisen, sedan på euroskuld…

Henrik Palmén är lektor 
i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors.

Skatteplanering sporras

Företagsbeskattningen hör till de skadligaste skatteformerna, av många skäl. Dags att tänka om? I de flesta länder, däribland även Finland, är räntorna avdragbara i företagsbeskattningen, medan aktie…

Christian Johansson är lektor i statistik vid Svenska handelshögskolan i Vasa.

Tänk Big Data

Data var under långa tider något som starkt förknippades med officiell statistik. Naturligtvis har det alltid funnits andra datakällor, men i stor utsträckning har officiella institutioner samlat in, …

Peter Ehtrström är filosofie doktor och postdoc-forskare vid Åbo Akademi med inriktning på gentrifiering och urbanrurala relationer.

Den trendigaste stadsdelen

Historia är lika med identitet, och myter går att översätta i pengar. Åtminstone då det gäller boende. ”Här är det trendigast att bo”, rubricerar Dagens Nyheter en undersökning om var Stockholmarna h…