Foto: Adobe Stock

Värdeinvestering

Varje investerares främsta mål är att uppnå ett så gott förhållande som möjligt mellan avkastning och risk. Detta grundläggande mål har inte ändrats även om investerare i dag tenderar att även värdesä…

Därför sumpar hybris-vd:n i regel företagsköp

Under 2000-talet har företagsköp varit väldigt allmänna. Den sammanlagda summan av transaktionerna i världen uppgick till knappa 5 000 miljarder amerikanska dollar under 2017. Orsakerna till företagsk…

Är halal-placeringar lönsamma?

Under 2000-talet har intresset för etiska investeringar ökat i stadig takt. Vad som är etiskt är givetvis något som den enskilda placeraren tar ställning till: en undviker tobak-, alkohol- och vapeni…

Miljömedvetenhet – en lönsam affär?

Som ett resultat av påtryckningar från politiker, investerare, miljöorganisationer och framförallt kunder så börjar företagens verksamhet alltmer beakta miljöfrågor. Frågan som då uppstår är ifall mi…

Uppsägningar säger mycket

  År 2015 går till historien som ännu ett dystert år för Finlands ekonomi. Samarbetsförhandlingar och uppsägningar har duggat tätt, bland annat Posten (319 uppsagda i juni), Stockmann (230 i a…

Psykologi vid investeringar

Traditionell finansteori utgår från att värdepappersmarknaden är effektiv och att investerarna är rationella nyttomaximerare. Denna något förenklade syn på världen började luckras upp mot slutet av 1…

Karl Felixson är universitetslärare i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors, specialiserad på företagsvärdering, företagsköp och -fusion samt investerarbeteende.

Alla ägg i en korg?

De flesta privatplacerare torde vara bekanta med termen diversifiering, det vill säga att undvika att investera i endast ett värdepapper. De flesta känner även till att värdepappren bör väljas så att …

Karl Felixson är universitetslärare i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors, specialiserad på företagsvärdering, företagsköp och -fusion samt investerarbeteende.

Syndaktier

Socialt ansvarsfullt investerande har blivit allt populärare under det senaste decenniet. Kapitalet i socialt ansvarsfulla fonder i USA uppgick till 3,7 miljarder dollar år 2013, enligt Forbes. Medie…