Pandemin håller marknaden på tårna

Marianne Palmu
är makroekonom på
analysföretaget Inderes.

2020 lider mot sitt slut och börsbolagen har släppt sina Q3:or. Pandemin är givetvis årets dominerande tema även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Börsens svar på virusspridningen i väst började med en störtdykning i mars, men följdes av en snabb återhämtning. Kursuppgången skedde i rekordfart. Marianne Palmu, Inderes makroekonom, sammanfattar det världsekonomiska läget och det gånga börsåret.

”I början av året var ’coronan’ ett svårgreppat fenomen. Sjukhusen var fyllda och döda kroppar dominerade nyhetsflödet. Det enda man visste var att källan var ett snabbspridande virus från Kina. Osäkerheten var så stor att börsbolagen drog tillbaka sina estimat. Det här spädde på marknadsoron och resulterade i en krasch”, säger Palmu.

Orsaken till den snabba återhämtningen var de konsumtionsupprätthållande stödpaketen och centralbankernas återupplivningspolitik.

”Centralbankernas snabba ingripanden ingjöt förtroende och minskade rädslan för en ny global finanskris. Det gav börsen en skjuts uppåt.”

Att uppgången fortsatte samtidigt som hela samhällen stängdes ner kan te sig bakvänt. I extremlägen är det dock inte ovanligt att börsen och realekonomin glider isär, även om den förstnämnda i det långa perspektivet bör reflektera den senare. Börsen är framåtblickande, och nivån speglar det som sentimentet förutspår på några månaders sikt. En annan orsak är bristen på alternativ.

Hur har de inhemska börsbolagen klarat coronaåret?
”Helhetsmässigt är effekterna mindre än befarat, men sektortillhörighet är en avgörande framgångsfaktor. En del industriföretag har klarat sig förhållandevis bra, i synnerhet efter restriktionslättnaderna, medan bland annat servicesektorn har lidit stort. Det här blir även trenden framöver i och med att problematiken är långsiktig.”

Isa Hudd text

Läs hela artikeln i papperstidningen.