Den eviga frågan – vad lär vi oss av tidigare finanskriser ?

Det är märkligt att vi i Sverige har en riksbankschef som inte VÅGAR tala om bolånen, de utgör ändå en stor del av kreditmarknaden ?!
Den frågan ställde jag efter Stefan Ingves föredrag ”Har vi tagit lärdom av tidigare finanskriser ?” vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap på Ekonomihögskolan i Lund igår.

Ingves tog i och påpekade att han inledningsvis sagt att han denna dag VALDE att inte tala om bolånen. Uppenbarligen provocerad höll han sedan ett engagerat inlägg mot den höga belåning svenska hushåll ådragit sig och vilka risker det har.

Jag påpekade att nettoinflyttningen till Stockholmsområdet är avsevärt större nybyggnationen, det innebär sannolikt att det inte är någon större fara för fastighetskrasch just nu, dessutom har de inflyttade klart högre löner än genomsnittet i övriga landet.

Riksbankschefen påpekade att många äldre hushåll med villor och bostadsrätter ute i landet är i stort sett obelånade, det innebär många som är skyhögt belånade särskilt i Stockholmsområdet. Han utesluter därför inte ett prisfall (som man tidigare har haft i Danmark).

Samtidigt vidhöll vice riksbankschefen Karolina Ekholm på ett möte hos Svenskt Näringsliv i Stockholm sin kritik mot att Riksbanken hållit för hög reporänta under senaste året. Ekholm utesluter inte ytterligare sänkning för att få upp inflationstakten.

Ingves engagerade tal mot högbelåningen bör rimligen tolkas så att han vid nästa räntemöte 8 april åtminstone håller fast vid nuvarande reporänta 0,75 procent för att inte spä på bankernas utlåning till bostäder. (den sänktes från 1 procent 19 februari, bankernas boräntor ligger nu på ca 2,7 procent för tvååriga lån).

En del tolkar Ingves som att han vill höja reporäntan men att han på grund av splittringen i Riksbankens direktion gärna ser att regering/riksdag samt Finansinspektionen i första hand nu agerar mot allt högre skuldsättning.

Diskussionen om vilken lärdom vi tar avslutades med ett stort skratt när professor Lars Jonung tackade riksbankschefen med en bok om Knut Wicksells efterlämnade skrifter där denne redan för drygt 90 år sedan hade ställt samma fråga – vad lär vi oss egentligen av tidigare finanskriser ?

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>