Instruktioner för prenumeranter med Ipad

Du som får Forum som medlemsförmån via en förening kan läsa tidningen gratis på din Ipad. Forum utkommer i regel ut i elektronisk form 3-4 dagar innan papperstidningen. Du behöver: en Ipad och ditt p…