Arbetsgrupp dryftar sjöfartens framtid

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska förbereda en strategi för den finländska sjötrafiken.

Målet är att få en helhetsuppfattning om hur funktionsdugligheten hos sjötransporter och havsnäringar i Finland ska garanteras i framtiden.

“Sjöfart är Finlands utrikeshandel och man kan inte nog betona dess betydelse för Finlands konkurrensförmåga. Nu skapar vi oss en helhetsuppfattning om hur vi tänker klara oss i detta land bortom haven. Till exempel utgör allt strängare miljöbestämmelser en utmaning för utvecklingsarbetet, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen i ett pressmeddelande.

Utöver sjötransporter, konkurrenskraft och miljöfrågor utreds i strategin utbildning och sysselsättning för branschen, sjöfart vintertid, hamnpolitik, sjöfartsstöd, sjösäkerhet och internationellt samarbete. Målet är att skapa en strategi för sjötrafiken som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer.

Arbetsgruppens verksamhetsperiod sträcker sig fram till slutet av 2013.

>> LÄS MER: “Skärpta miljöregler både problem och möjlighet”.