Näringsministern: Nya utsläppsdirektiv ger jobb

Technical Service in Oasis of the Seas in September 2009.
EU:s nya svavelutsläppsdirektiv för sjöfarten är inte enbart ett problem för Finland, det skapar också arbetstillfällen, säger minister Jyri Häkämies.

Enligt näringsminister Jyri Häkämies blir det en stor utmaning att trygga konkurrenskraften hos den finländska exportindustrin när EU:s nya svavelutsläppsdirektiv för sjöfarten träder i kraft 2015. Ministern tror dock att Finland kan få finansiellt stöd från EU för den kostnadsmässiga belastning som de skärpta reglerna medför.

“Finland borde få maximal kompensation från EU. I andra hand borde de finländska rederierna stödjas med nationella medel. Vi har inte råd att förlora en enda industriarbetsplats, sade Häkämies på måndagen vid ett evenemang för unga företagare som Företagarna i Finland ordnade i Åbo.

Häkämies påminner å andra sidan om att de nya utsläppsdirektiven inte enbart är ett problem för Finland, de skapar också arbetstillfällen inom finländsk teknologiindustri.

“Fartygen behöver rengöringsutrustning, och nya fartygsbeställningar riktas till de skeppsvarv som satsar på miljövänliga lösningar. Framtidens fartyg är de som använder renare bränsle och det är sådana de finländska varven satsar på, sade Häkämies.

Förutom skärpta begränsningar av svavelutsläpp väntas också andra utsläppsbegränsningar träda i kraft framöver. Den passagerarfärja som Viking Line just nu låter bygga i Åbo är enligt Häkämies exempel på ett fartyg som uppfyller alla de utsläppsbegränsningar som väntas träda i kraft inom överskådlig framtid.

I förra veckan uttryckte Finlands näringsliv EK:s ordförande Mikko Pukkinen sin oro över att de nya utsläppsreglerna slår extra hårt mot den finländska exportindustrin.

“Sjötransporterna börjar kosta över en halv miljard, och i värsta fall över en miljard, mer per år jämfört med i dag. Det här är ett ödesdigert slag mot Finlands exportföretag”, sade Pukkinen.

(Bilden upptill är från STX’ Åbovarv. Foto: Wärtsilä.)

>> LÄS MER: EK oroat över skärpta utsläppsregler.