Instruktioner för prenumeranter med Ipad

Du som får Forum som medlemsförmån via en förening kan läsa tidningen gratis på din Ipad. Forum utkommer i regel ut i elektronisk form 3-4 dagar innan papperstidningen.

Du behöver: en Ipad och ditt personliga ID-nummer (medlemsnummer). Det finns i adressfältet på bakpärmen på din Forum-papperstidning.
OBS. Ifall du stöter på problem – kontakta din medlemsförening. (Tidningsredaktionen har inte personalresurser att besvara förfrågningar.)

 

Följ dessa instruktioner, steg för steg: Instruktioner för Forum på Ipad januari 2014.

 

Trevlig läsning!