Immanuel Kant

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Immanuel Kant, född 22 april 1724 i Königsberg (nuvarande Kaliningrad), död 12 februari 1804 i Königsberg, var en tysk filosof och grundare av den kritiska filosofin. Kant skrev banbrytande verk, bland annat inom områdena etik och kunskapsteori. Ett av hans viktigaste arbeten är Kritik av det rena förnuftet. Han levde hela sitt liv i Königsberg.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 2 949 22 april 2003 8 februari 2022 311 29 834
fi 2 917 20. joulukuuta 2003 11. tammikuuta 2022 332 42 620
en 92,728 4 November 2001 6 February 2022 6,585 190,516
de 38.124 3. Nov. 2001 8. Feb. 2022 2.097 118.894

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q9312

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Dialog med samvetet Kaj Arnö 27.9.2019 257
Lugnet i stormen Kaj Arnö 29.4.2017 378

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022