Hur skapa nätverk

Hösten 2012 gjorde Affärsnätverket Forum på Linkedin en undersökning under rubriken: ”Jag anställer bara personer med fler än 500 vänner på Facebook.” Själv har jag sporadiskt utvecklat mitt nätver…