Ivar Kreuger och Mussolini hos Axel Munthe

Kreuger Capri

Kreuger Capri

Råkar du vara på Capri, välkommen torsdag 11 juni kl 17-18.30 till biblioteket i Villa San Michele, det hus som Axel Munthe köpte 1895, byggde ut och som efter hans död blivit en förnämlig kulturinstitution som årligen besöks av minst 150 000 intresserade.

Här håller jag föredrag om de italienska statsobligationer som efter Ivar Kreugers död 1932 kom att spela stor roll för påståendena att han var världens störste svindlare. Detta medförde att värdet på Kreugers tillgångar, Sveriges största finans- och industrisfär, sjönk ytterligare. Wallenbergarna respektive Handelsbanken, som satt i kommissionen för avveckling av Kreuger-imperiet, kom då mycket billigt över makten i Ericsson, SCA och många andra av landets idag största företag.

Jag diskuterar omständigheterna kring  de italienska obligationerna och diktatorn Mussolinis roll.