Hur skapa nätverk

ensio era-esko_webb

Ensio Erä-Esko

Hösten 2012 gjorde Affärsnätverket Forum på Linkedin en undersökning under rubriken: ”Jag anställer bara personer med fler än 500 vänner på Facebook.”

Själv har jag sporadiskt utvecklat mitt nätverk ända sedan första inbjudan i Linkedin den 19 april 2011. Som pensionär och forskare är jag numera nyfiken på hur man kan utveckla ett fungerande och relevant kontaktnätverk. Skall man hoppa på andras kontakter? Är det värdefullt att välja helt egna? Kan jag som forskare bygga upp ett nätverk som ger mig möjlighet att dela med mig av min särskilda kompetens? Vilka är möjligheterna att hastigt skapa och utveckla ett nätverk? Här följer en redogörelse av personliga tillvägagångssätt, som kanske kan ge inspiration för andra som är i behov av att bygga upp en profil för framtida anställningar eller potentiella kunder.
I augusti 2013 valde jag att utveckla mitt nätverk på Linkedin i riktning mot personer som delar utbildning inom enligt mitt specialområde. Samtidigt fokuserade jag på personer som jag känner genom skolning och arbetsplatser. En tredje målgrupp utgörs av folk som är eller har varit aktiva inom sjöfartsbranschen, rederier eller varvsindustrin.
Hur reagerade de utvalda, som jag kontaktade?
Jag började alltså med närområdena och fortsatte med folk inom mitt specialområde, som talar något av mina språk. Jag sökte personer med juridisk erfarenhet och som kan tänkas översätta till finska från svenska. Numera har jag skrinlagt översättningsprojektet eftersom jag inte hittade finansiärer. Samtidigt fortsätter jag att bygga upp ett personnätverk som kan ha glädje av någon utredning eller reflektion jag publicerar.
De som snabbast accepterade min inbjudan var okända förmågor med rätt bakgrund i Danmark. Jag strävade efter en jämn könsfördelning och märkte att finländska damer var något överrepresenterade då det gäller att tacka nej till inbjudan. Danskor var däremot snabbast att acceptera. Detta kan bero på den skolning och tradition som finns i respektive länder. Forskare i beskattning (läs professorer) och juridik blev också väl representerade, dock med ett mer manligt inslag. En iakttagelse inom juridik: de flesta kontakterna på Linkedin saknar profilbild. De få tyska kontakterna var inte självklara, och få accepterade. De sporadiska kontakterna till USA gav utdelning, medan finländare inom någon speciellt område verkade ointresserade. Dessutom förekom det att några ”gamla bekanta” inte hade någon bild eller uppfattning om vem jag är. Jag föreställer mig att unga vuxna, som efter ett äktenskap bär ett nytt tillnamn drabbas av samma nackdel.
I en differentierad värld är det mödan värt för alla och envar att ta till vara de möjligheter som nätverk och sociala medier erbjuder. Det är samtidigt viktigt att visa respekt och på något sätt följa de moraliska och etiska reglerna.

Lycka till med utvecklingen av ditt nätverk!

Ensio Erä-Esko