Den luftkonditionerade mardrömmen

Prylarnas internet kan utmynna i en högteknologisk mardröm samtidigt som samhällets sårbarhet ökar exponentiellt. Efter att tillbringat nästan ett årtionde i Paris återvände författaren Henry Mille…

Frankensteinkomplexet

Det vore hög tid att begrunda de samhälleliga konsekvenserna av artificiell intelligens. ”I’m all shook up” sjöng Elvis Presley 1957, men avsåg snarast här och nu. Samtidigt ängslas vi inför framtiden…

Framtidssäkra din karriär

Välj ditt öde, men var flexibel. Mental vighet och nyfikenhet bär längst. ”Choose a job. Choose a career… Choose your future”, lyder en satirisk monolog i Irvine Welshs roman Trainspotting som blev ti…

Vi är blinda för de långa vågorna

Solen går upp och ned, likaså följs varje boom av åtstramning. Genomgår samhället en sorts 40- eller 50-årskris? En av på sin tid världens mest inflytelserika, men av samtiden bortglömda ekonomiska…

Rykte är makt

Vi lämnar konstant digitala fingeravtryck och fotspår som utvärderas och betygsätts. Tänk om hårdvalutan – förtroende och trovärdighet – missbrukas? Det första kreditkortet skapades 1950 av Frank M…

Big data: ängel eller demon?

Osynliga algoritmer kan skapa självförstärkande sexism, rasism och elitism. Ju mer data, desto bättre? Data ljuger aldrig? Nähä. Datadrivna politiska kampanjer och uppmärksamhetsekonomin löper hand…

Bullshitbingo

Begreppet disruption (som härstammar från 1997) är moget för – disruption! Startupmarknaden skenar iväg med ljusets hastighet. Det föds uppsjöar av nya termer och begrepp. Ett modeord är disruption…

Algoritmen bestämmer rytmen – inte du

”Då jag blir stor tänker jag bli både jurist och bankir”. Så drömmer den artificiella intelligensen, ännu i sin linda. Kunskapsjobb och kvalifikationer på doktorsnivå utgör inte längre en vaccinati…