I ett land med 47 miljoner invånare behövs det många bussar.  Nu ska en av bussarna göra ett ett finländskt biståndsprojekt ekonomiskt självbärande.

Bussen som gör skillnad

Självhjälp och självbärande biståndsprojekt erbjuder en värdig utväg ur fattigdom. Det bevisar ett sporrande och sällsynt fall av bistånd och business i Tanzania. I Dodoma, Tanzania, ska ett nystartat…