Konsten att buga och moona

Sommaren är över. De normalt nyhetsfattiga sköna dagarna – då media fylls av grisfester, allsång, marknader och andra lokala nyheter uppblandade med idrott och ett fåtal notiser från yttervärlden. …

Statyer över de oskyldiga

Vilken omskakande start på året! Regeringens sällsamma vandring på arbetsmarknadsavtalet steniga stig, groparna lika många som på byvägen till Hila i Kyrkslätt! USA:s andel i kommande militärövningar,…

En bättre värld

I mitten av mars, just då Ukraina och Krim dök upp i rubrikerna, deltog jag i en konferens i Schweiz. Det gällde en av dessa stiftelser för ”gamla elefanter”, tidigare regerings- och statschefer, före…