Rädd, räddare, ledare?

År 1996 skrev Intels mångårige vd Andy Grove sina memoarer i form av en managementbok, och bestämde sig för att kalla den “Only the Paranoid Survive”. Det är en på många sätt smått fantastisk titel. B…

Alf Rehn är professor för innovation, design och ledarskap vid Syddansk Universitet.

Ledarskap och AI

Även om vi ofta talar om AI som något som tar över de enkla jobben, saker som att fylla i formulär eller sortera data, så ter det sig faktiskt som så att den riktigt stora revolutionen kommer att vara…

Innovationsambition

Danmark, som håller på att bli mitt nya hemland, är spännande på många sätt. Danskarna har en avslappnad attityd till många saker, inkluderande uttal och alkoholpolitik, och ses allmänt som en rätt lu…

Myten om Den Stora Ledaren

Oberoende om vi söker våra exempel från ledarskapsböcker, från underhållningens värld, eller från berättelser i tidningar (såsom denna!), så är att bli en ledare ofta synonymt med att söka ideal att e…

Cosmo management

Det är ett stridsrop som hörts mången gång, och som blir allt mer inhärdigt: “Vi måste ha praktisk kunskap om företag, inte abstrakt teoretiserande!” Stridsropet hörs från såväl styrelserum som från l…

Att kunna produkt

Det finns många saker vi beskylls för i Finland. Vi kan inte sälja, inte föra oss i möblerade rum, inte ta risker, inte tänka kreativt, och så vidare. Sant att sägandes så undrar man ibland när man lä…

Alf Rehn är professor för innovation, design och ledarskap vid Syddansk Universitet.

Digitaliseringens kranka blekhet

Precis hemkommen från en kodarkonferens i Budapest, dit jag åkt för att ge en keynote om vår brist på innovationsambition, bläddrar jag i min mail och hittar ännu ett nyhetsbrev som andlöst berättar f…

Alf Rehn är professor för innovation, design och ledarskap vid Syddansk Universitet.

Att leda är att misslyckas en smula

Böcker om ledarskap tenderar att vara manualer i att lyckas, eller åtminstone försöker de hårt. Vi kunde till och med säga att ledarskapsforskningen, i alla fall i bredare termer, primärt är en bransc…