Tror på nätapotek och dosdistribution

Robert Andersson är ny vd på läkemedelsgrossisten Oriola.

Robert Andersson (ekonomie magister och MBA), ny vd på läkemedelsgrossisten Oriola, har tidigare varit vice vd och haft olika chefsjobb på Telia, samt varit medlem i Nokias koncernledning.

Oriola hade omfattande störningar i medicinleveranserna senaste höst efter ett byte av affärs­system. Hur ser situationen ut nu och vad berodde problemen på?

Läget har stabiliserat sig och vår leveranssäkerhet är nästan på den nivå som vi förväntar oss. Till sommaren ska vårt nuvarande system fungerar lika bra som det förra, till julen ska det fungera bättre. Vi valde ett system av världsklass och hade hjälp av en SAP-integrator av världsklass och ändå gick det som det gick. Det är knepiga system och en väldigt speciell bransch. Vi har unge­fär 15 000 artiklar och ett kundlöfte om att leverera över 99,5 procent av läkemedlen inom 24 timmar. Varje dag levererar vi 10 000 små lådor med cirka 20 artiklar per låda från Mankans i Esbo till 800 apotek utspridda i Finland. Leveranser sker morgon och eftermiddag, i vissa fall även natt. Man hade kanske inte förstått hur man ska bygga lösningen så att den motsvarar de komplicerade logistiska utmaningarna. En utomstående granskare sa att om det hade varit vilket som helst lager- och leveranssystem för Tuko, Kesko, SOK eller Onninen så hade inte kunden märkt att vi har ett nytt system. Men eftersom vi har en komplicerad logistik blev det fnurra på tråden. Det var ett måste att byta affärssystem eftersom det gamla systemet inte skulle ha klarat av den europeiska lagstiftningen som träder i kraft 2019.

Vad har Oriola som företag lärt sig av krisen?

Vi har lärt oss att det är utomordentligt viktigt att man förstår och dokumenterar sina processer i detalj och ser till att de som kodar systemet också förstår processerna. Jag som kommit utifrån och inte var med under själva leverans­krisen ser också att vi måste kommunicera betydligt bättre. Jag tycker att man borde ha kunnat vara mera transparent, flagga för att ”nu gör vi allt vad vi kan men att det är svårt och tar tid”. Nu får vi gå ut till apotekarna och säga ”förlåt för att vi har ställt till det för er och tack för att ni har hjälpt till”. Det uppstod lyckligtvis inga kritiska tillfällen, ingen dog på grund av brist på läkemedel. I situationer där folk inte fick sina kritiska läke­medel av oss, kunde de få ett kompenserande läkemedel av en annan leverantör. Vi har fortfarande ett förtroendegap mot apotekarna, och det fokuserar vi mycket på nu i Finland. Men vi ska också komma ihåg att Oriola är mycket mera än läke­medelsleveranser i Finland. Vår verksamhet i Sverige står för 1,1 miljard av vår omsättning på totalt 1,5 miljarder, och Sverige har inte påverkats av krisen i Finland. I Sverige är vi både partihandlare och minut­handlare. Kedjan Kronans Apotek med 327 apotek ägs av Oriola, och vi har också ett e-apotek där du kan köpa receptbelagda läkemedel. Läkemedelsdistributionen är kärnan i vår verksamhet i Finland och Sverige, men vi gör väldigt mycket mera än levererar piller till apotek. Vi äger flera varumärken och distribuerar produkter inom livsmedel, kosmetika och sportdrycker.

Hur ser ni på näthandeln för apotek?

I Sverige är redan 9 procent av apoteksverksamheten e-handel, i Finland är det under 1 procent. Apotekarna i Finland vill eller kan inte nödvändigtvis bygga upp e-apoteken. Branschen har byggt upp ett system som fungerat på samma sätt väldigt länge och det känns som om man inte är väldigt öppen för förändring. Folkpensionsanstaltens tidigare generaldirektör Liisa Hyssälä, tidigare omsorgs-, social- och hälsominister, har nyligen kraftigt tagit ställning för en förändring av apoteks­marknaden i Finland. Hälsovårdsbranschen är i omvälvning, och social- och hälsovårdsreformen sote kan leda till att också apotekslagstiftningen behöver uppgraderas så att den motsvarar framtida behov. Det är spännande att vara med och driva förändring. I Sverige växer e-apotekshandeln väldigt mycket, hela marknaden växte med 58 procent i fjol. Oriola har haft e-apotek i ett par år och vår e-handel växte med 70 procent i fjol, men e-apotekshandeln utgör bara 2 procent av vår totala apotekshandel. I Sverige kan man få ett digitalt recept till sin mobiltelefon och sedan beställa receptläkemedel till sin hemdörr. Det är bara en tidsfråga innan det här sker i Finland. Jag tror inte att det är bra om Finland blir alltför mycket efter i de här trenderna. Vi tror också starkt på dosdistribution och äger företaget Svensk dos och i Finland dos­bolaget Pharmaservices. På svenska marknaden finns redan över 200 000 patienter som får sina läke­medel levererade i dosförpackningar med två veckors doser färdigt packade. Kunderna är främst sjukhus och vårdanstalter.

Vad anser ni om försäljning av receptfria läke­medel i dagligvaruhandeln?

I Sverige får du köpa Alvedon i Icahandeln eller Hemköp. Vi har en tendens i Finland att kopiera saker som man gjort i Sverige. Det spelar ganska liten roll för oss om man får sälja Burana i City­market och jag tror inte att det ökar konsumtionen. Vi hoppas i så fall att vi får sälja Burana till både dagligvaruhandeln och apoteken, och vi följer frågan med väldigt stort intresse, men driver den inte aktivt.

Oriola har tillsammans med Kesko grundat en gemensam kedja för hälsa och välmåendebutiker, Hehku. Målsättningen är att också kunna börja sälja läkemedel om apoteksregleringen en dag avvecklas. Är er vision att på sikt bli en ledande apoteksaktör?

Affärsidén bakom Hehku bygger på en klart växande global trend där folk är beredda att satsa mera på sin hälsa och sitt välmående. Det är inte samma sak som medicinsk hälsa, utan handlar om wellbeing-produkter, till exempel sportdrycker och produkter för återhämtning och muskelbyggande samt kosttillskott och vitaminer. Dessutom säljs hud- och fotvårdsprodukter samt kosmetika. Vi har inte rätt att idka minuthandel med läkemedel och kan därför inte sälja läkemedel i Hehku. Affärsidén är att Hehku ska bära sig utan mediciner. Om lagstiftningen kring vem som får driva ett apotek förändras vill vi vara beredda på många olika sätt. Hehku har fått negativt fokus från de etablerade spelarna på läkemedelsmarknaden. Apotekarna i Finland ser det som ett hot. Vi ser det som en marknad som växer kraftigt, inte ett nollsummespel där någon förlorar och någon annan vinner, utan det finns vinnare på båda håll.

Heidi Furu text