Modig branschbytare.

Forum 10 2018 parad

Nella Ginman-Tjeder är kvinnan som tog fotoböckerna och Platinum-kortet till Finland. Nu vill hon skapa något nytt i den växande hälsovårdsbranschen.

Driven av nyfikenhet, vision och passion har Nella Ginman-Tjeder tagit sig an nya utmaningar oavsett bransch flera gånger under sin karriär.

”Den röda tråden är att det i alla vd-jobb har varit frågan om tjänster till konsumenter, starka varumärken och att vända resultatet, fastän det varit helt olika branscher. Jag har alltid tyckt att det är väldigt stimulerande att byta bransch, det är bra hjärngymnastik. Man måste visserligen jobba mera än om man stannat i den gamla bekanta branschen, men samtidigt utvecklas man.”

Vd-jobben på American Express, Ifolor och nu Eira sjukhus har stärkt Ginman-Tjeders insikt om att grunderna inom affärs­utveckling, strategiskt tänkande, ekonomi och konsumentbeteende är väldigt lika oberoende av bransch.

Nella Ginman-Tjeder

Att bry sig på riktigt. Nella Ginman-Tjeder blev vd för Eira sjukhus 2015. Verksamheten gick då rejält på förlust och det var nödvändigt att locka nya patienter för att få ekonomin på fötter.

”Det gällde att göra varumärket attraktivt igen och att förnya serviceutbudet.”

Ginman-Tjeders analys var att det fanns ett starkt medicinskt kunnande och ett varumärke med stor potential, men att det krävdes nytänkande för att möta dagens behov hos patienterna.

Eira sjukhus strategi är att vara en annorlunda tjänsteleverantör inom hälsovården. Fokus ligger på att se individen som en helhet och på att ge personlig service där man verkligen lyssnar på patienten.

”Jag tror att det finns ett klart behov av helhetsinriktad vård inom den privata sjukvården.”

År 2017 gjorde Eira sjukhus sitt bästa resultat på tio år, vilket vittnar om att den nya strategin fungerar.

”Konsolideringen på marknaden har varit massiv och det har lett till att de stora kedjorna blivit allt större och opersonligare. Många läkare har kontaktat oss och sagt att de hellre jobbar i en personligare miljö. En av de stora privata aktörerna lär ha bestämt att läkarna inte längre har 20 minuter per patient utan 15, bara för att optimera och öka avkastningen.”

Förändringarna i branschen är rätt långt drivna av social- och hälsovårdsreformen.

”Reformen berör inte oss direkt, om eller när den blir av. Vi kör vår strategi och vårt koncept och tror på det. Antagligen kommer reformen att påverka oss positivt eftersom antalet servicesedlar väntas öka och det gagnar oss i långa loppet.”

Karriärtips. “Man ska inte tacka nej till nya utmaningar, men ibland kan det löna sig att ta ett steg tillbaka eller åt sidan, för det kan sedan öppna nya möjligheter. Man ska vara nyfiken och hungrig att lära sig nytt, men också se till att ens egen utveckling är hållbar. Man ska ta hand om sig själv och sina närmaste”, säger Nella Ginman-Tjeder.

Sjukhuset som gav stadsdelen sitt namn.  Det unika med Eira sjukhus är att det ägs av finska läkare, så har det varit sedan starten. Sjukhuset grundades 1905 av en handfull läkare som ville skapa sig en annorlunda och trevlig arbetsplats där de kunde utöva sina medicinska kunskaper och ta hand om patienter. De bad arkitekten Lars Sonck rita en byggnad som skulle vara hemlik och lite avvikande. Så ser Eira sjukhus ut än i dag, det är en hemtrevlig miljö fjärran från sterila sjukhuskorridorer. För 113 år sedan bodde det sköterskor i huset, det fanns två operationssalar, flera förlossningssalar och ett likrum i källaren.

I dag har sjukhuset sju operationssalar där man opererar varje dag, främst gastro- och fetma­kirurgi, ögonkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, blodkärlskirurgi samt gynekologiska och urologiska operationer. Dessutom finns här en 24/7 bäddavdelning som är unik inom den privata sektorn i Finland, en läkarstation med eget laboratorium och bilddiagnostik samt företagshälsovård. All verksamhet sker i två byggnader i Helsingforsstadsdelen Eira, förutom en bäddavdelning som finns på Busholmen.

”Vi vill fokusera på det här stället och ha allt under ett och samma tak. Det är till patienternas fördel att kunna få alla tjänster på samma plats.”

Många tror att Eira sjukhus fått sitt namn av stadsdelen Eira i södra Helsingfors, men i själva verket är det sjukhuset som gett namn åt stadsdelen. Eir är den nordiska mytologins gudinna för läkemedelskonst.

Precis som på andra privata läkarstationer betalar läkare och andra yrkesutövare hyra för utrymmena och de tjänster som sjukhuset och läkarstationen levererar, enligt modellen som är etablerad på den finska marknaden. Många läkare jobbar även på andra läkar­stationer på den privata sidan eller inom offentliga sektorn, men det finns många läkare som enbart jobbar på Eira sjukhus.

”Det att vi ägs av finska läkare och inte av till exempel riskkapitalister gör att vi inte har samma press att leverera hög avkastning. Därför kan vi snarare investera vinsten i bolaget och ständigt utveckla verksamheten utgående från patienternas behov. Att ägarna också jobbar på sjukhuset är något vi efter­strävar och det skapar ett bra engagemang inom läkarkåren.”

Heidi Furu text

Karl Vilhjálmsson foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!