Stort behov av inhemsk bioetanolproduktion

Det finns behov att utöka den inhemska bioetanolproduktionen. Finlands mål är att 20 procent av trafikbränslet ska vara förnybart 2020, och eftersom efterfrågan på bioetanol också växer i andra EU-länder kommer Finland inte att kunna förlita sig på import.

För tillfället är St1 det enda finländska företaget som producerar etanol för fordonsbruk. St1 har sju produktionsanläggningar och använder avfall från livsmedelsindustrin, hushåll och butiker som råvara.
Enligt Niklas von Weymarn, ledande forskare på VTT, finns det produktionspotential för åtminstone 20 anläggningar till, förutsatt att man får med cellulosa i råvarubasen. von Weymarn säger att den cellulosabaserade teknologin håller på att bryta igenom som bäst och hänvisar till Italien där världens första halmetanolfabrik är under konstruktion.

I dag finns det cirka 6 000 flexfuel-bilar i trafiken, men redan år 2020 kommer alla nya bensinbilar att vara av flexfuel-modell, förutspår Harri Kallberg på informationscentralen för vägtrafik (Tieliikenteen Tietokeskus).

Skribent: Stella Wahlström