Foto: Adobe Stock

Biografkris med positiva effekter

Biograferna i Finland har tappat ungefär hälften av sina besökare under coronapandemin. Inte undra på, eftersom Hollywoodfilmerna lyser med sin frånvaro. Men det innebär samtidigt ett uppsving för fin…

En stratosfärisk ballong sätts till väders vid Esrange Space Center. Med ballonger kan man
studera bland annat kosmisk strålning och magnetfält i heliosfären. Foto: SSC

Svensk rymdbas börjar skjuta upp satelliter

Sverige stärker sin rymdindustri. Rymdbasen Esrange utanför Kiruna får statligt stöd till att bygga upp infrastruktur för att skjuta upp satelliter i omloppsbana runt jorden. Med satsningen räknar man…

Foto: Adobe Stock

Din genetiska kod är en guldgruva – för somliga

När jag ombads skriva den här kolumnen om genetisk DNA-sekvensering, trodde jag att det var rätt ofarligt att skicka sitt DNA till testning hos Ancestry Inc. eller 23andMe Inc. Det kunde knappast vara…

Foto: Adobe Stock

Det finns forskning som visar att …

Man kan snart inte hitta en enda åsikt i politiska debatter som inte kan backas upp med en forskningsrapport. Eftersom det finns en massa dåliga åsikter bör det rimligtvis också finnas dåliga forsknin…

Forum 9 2020 pärm

Spindeln i affärsnätet

Fyra år i näringslivet har gjort sitt. Carl Haglund slänger sig numera med svengelsk it-jargong som direktör på konsultbolaget Accenture. Jobbet går ut på att göra det finländska näringslivet konk…

Foto: Adobe Stock

En eldfängd värld

Klimatförändringens ekonomiska konsekvenser illustreras med skrämmande tydlighet av bilderna från den amerikanska västkustens och Australiens bränder, från de alltmer frekventa orkanerna och översvämn…

Foto: Adobe Stock

Elslukande företag tog vindkrafts-Finland med storm

Vindkraften blev ekonomiskt lönsam i Finland för bara ett par år sedan. Det var stora utländska bolag som var de första köparna av marknadsmässig vindkraft. Men det är inte tack vare dem som energifor…