Tidig investerare lanserar nytt koncept

startmore webb

Att investera i ett uppstartsföretag betyder i regel att det satsade kapitalet är bundet i många år framåt, något som kan avskräcka potentiella investerare.
Det här problemet försöker nygrundade Startmore lösa.

× Även om många uppstartsföretag lockar till sig stora investeringar, både globalt och i Finland, är behovet av pengar fortfarande större än tillgången.

”Många goda idéer förverkligas inte bara för att det saknas kapital”, säger Stefan Haglund.

Han är en av grundarna till Startmore, en ny så kallad early stage-investerare. Enligt Haglund och en av de andra medgrundarna Peter Michelsson kan en broms vara att investeringar i uppstartsföretag är så illikvida – visst går det att investera, men att ta sig ur en investering kan ibland vara nästintill omöjligt. Ofta kan man få vänta tio-femton år på en exit av något slag.

Det här problemet vill Startmore lösa. För att göra investeringarna mer likvida tar de hjälp av Funderbeam, en global plattform för handel med uppstartsföretags aktier. Ett villkor för att Startmore ska investera är att företaget noteras på plattformen.

Funderbeam fungerar i princip som en börs, men kraven på bolagen är förstås lägre. De åläggs dock bland annat en viss rapporteringsplikt.

Att Funderbeam är godkänt av finansinpektioner i flera länder ger de noterade företagen ökad trovärdighet och synlighet. Plattformen har också en fundraising-funktion.

Startmore jobbar med det som på branschspråk kallas första såddrundan, och som kom-
mer före den så kallade A-rundan. En typisk investering på den här nivån ligger kring 500 000 euro.

Patrik Harald, text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen.