Banbrytande forskning om välmående på arbetsplatsen

Peter Kenttä har disputerat om välmående i organisationer. Foto: Niklas Tallqvist

Peter Kenttä har via intervjuer djupdykt i hur kunskapsintensiva organisationer kommunicerar. I sin doktorsavhandling beskriver han hur osynliga organisatoriska strukturer försinkar välmåendet på arbetsplatsen. Via en jämlik, human växelverkan kan man undvika allt från utbrändhet till arbetsplatsmobbning.

Psykoterapi kan användas till att förstå och förklara kommunikationsproblem på arbetsplatsen. Peter Kenttä, organisationsforskare vid Aalto-universitetet, valde att i sin doktorsavhandling använda sig av ett ramverk från psykoterapin som kallas för transaktionsanalys. Med denna har Kenttä definierat olika relationer i arbetslivet och via dessa försökt hitta metoder för att öka välmåendet på arbetsplatsen.

Grovt förenklat går transaktionsanalys ut på att man kan ha tre olika jagtillstånd. Man kan vara barn, förälder eller vuxen. Det är via mötet mellan människor som dessa tillstånd blir relevanta. I arbetslivet fungerar växelverkan bäst när man möts som två vuxna.

Att ta föräldrarollen i arbetslivet innebär ofta att man tar en maktposition över någon och försätter honom eller henne i barnrollen. Det typiska exemplet är en chef i en hierarkisk organisation.

”Om du är i en barnroll i arbetslivet så går det inte så bra för dig. Du kan inte påverka din situation, du bara gör vad du blir tillsagd. Att ha den här rollen gör dig dessutom mycket sårbar och din kunskapsnivå utvecklas inte.”

Det eftersträvansvärda för en organisation är att hitta växelverkan där arbetstagarna får vara i vuxen-vuxen-förhållande till varandra. Det är ett egalitärt och demokratiskt förhållande. Båda försöker förstå och sparra varandra till att nå lösningar på olika problem. Det krävs ömsesidig respekt och att båda tar ansvar för sitt jobb. Slutresultatet är självstyrande arbetsgemenskaper.

”Jag har velat ge svar på varför vi beter oss på ett visst sätt i olika situationer och hur vi vill behandlas i arbetslivet. Hur man trivs i arbetslivet beror egentligen inte på de enskilda individernas egenskaper, utan på hur växelverkan och organiseringen av arbetet har koordinerats.”

Sören Jonsson text
Niklas Tallqvist foto

Läs hela artikeln i papperstidningen.