En storm sveper in

 

Coronaviruset har orsakat blodröda börskurser över hela världen. Precis som 2008 präglas världen av förvirring, osäkerhet och rädsla. Trots det är veteranekonomen Timo Tyrväinen säker på att Kina och världen reser sig igen. Och det händer tidigare än de flesta tror.

Enligt Timo Tyrväinen går det att lära sig av de tidigare kriserna. En orsak till finanskrisen 2008 går att finna i en övertro på marknadsekonomins förträfflighet.

”Övermodet höll på att leda till världsekonomins fall. Ju friare marknaden var desto bättre ansåg de flesta experter att det var för välfärden. Marknaden öppnades upp och man monterade ner all form av reglering, på samma sätt som man skalar en lök.”

Tyrväinen illustrerar med händerna. Han skalar av en luftlök, lager för lager, och förklarar. För varje lager som skalades bort utvärderade ekonomerna och beslutsfattarna vilka effekter avregleringen hade.

”För varje avreglering som verkade ge positiva effekter gick man till nästa lager. Marknadsliberalismen ökade samtidigt som centralbankerna och de finansiella instituten tog ett kliv åt sidan.”

2008 försökte man lösa krisen genom att skona bankerna från förluster medan folket lämnades i sticket. Enligt Tyrväinen var det väsentligt att rädda bankerna för att trygga stabiliteten på världsmarknaden. Bakgrunden till finanskrisen var en felbedömning av centralbankerna och politikerna. Nu hotar samma sak att upprepa sig då det gäller uppskattningen av klimatkrisen, säger Tyrväinen.

Välfärd enda relevanta mätaren. Timo Tyrväinen anser att alla politiska beslut, att samhällsmaskineriet har ett enda mål och det är att öka medborgarnas välfärden. Enligt honom borde man följa med vilka välfärdseffekter olika beslut har. Enbart sådant som ökar välfärden är befogade. Lika rutinmässigt som företag och staten gör upp en budget borde en välfärdsanalys vara.

Nya Zeeland har tagit i bruk välfärdsbudgetering och likaså håller Island på att göra. Enligt den här metoden ska alla politiska beslut vara motiverade med välfärd. Om en minister vill ha mera pengar till sitt förvaltningsområde måste han eller hon kunna visa hur pengarna skulle öka finländarnas välfärd.

Klimatförändringen medför nya risker som undergräver välfärd. Tyrväinen säger att marknadsekonomin kommer att råda bot på den globala uppvärmningen, men han tycker inte att man ska göra samma misstag som ledde till finanskrisen 2008. Enligt honom behövs regler.

Livselixir. I februari firade Timo Tyrväinens musikgrupp Taljanka 45-årsjubileum. För honom har musiken alltid funnits där, det är inget val han har gjort.

”Vem får en kick av ekonomi, vem får en upplevelse av det? Väldigt få. Konsten och kulturen ger livet innehåll medan ekonomin lägger grunden för livet.”

Sören Jonsson text

Karl Vilhjálmsson foto

Läs hela artikeln i papperstidningen.