Enkät: Molntjänster snabbt populära

Finländska företag och organisationer har varit överraskande snabba att ta i bruk molntjänster, uppger analysföretaget Marketvisio.

Var fjärde organisation som för ett år sedan svarade på Marketvisios enkät uppgav att de använder molntjänster. I dag är andelen över hälften, framgår av analysföretagets kartläggning.

Det är de stora organisationerna som leder utvecklingen. Däremot har mindre organisationer varit försiktigare.

– Det här är en intressant iakttagelse eftersom man kunde tänka sig att molntjänster skulle passa särskilt bra för små organisationer, säger Leena Mäntysaari, chefsanalytiker på Marketvisio.

Enligt undersökningen har datasäkerheten inte upplevts som något större problem i samband med molntjänsterna. Däremot har organisationernas förväntningar på lägre kostnader inte alltid uppfyllts.

Totalt 145 företag och organisationer från olika branscher samt den offentliga sektorn deltog i undersökningen. Datainsamlingen gjordes under perioden augusti–oktober.

Patrik Harald