(S) fortsatt beroende av Vänsterpartiet

Vice statsminister Åsa Romson har alltsedan valnatten uppträtt som om hon och Miljöpartiet blev valsegrare. Verkligheten är en annan. Miljöpartiet backade drygt 8 000 röster när antalet giltiga röster samtidigt ökade med 271 000.

Vänsterpartiet ökade med två mandat, Socialdemokraterna med ett och Miljöpartiet fick oförändrat antal.

I riksdagen har nu de fyra borgerliga 141, regeringen 138 mandat (S113, MP 25). Regeringen är alltså beroende av att få stöd av Vänsterpartiets 21 mandat. Sverigedemokraterna har 49 mandat.

I valet fick de fyra borgerliga 39,4 procent av rösterna, regeringen (S plus MP) 37,9 procent. Vänsterpartiet fick då 5,7 procent.

I söndagens opinionsundersökning från Sifo, publicerad i SvD och GP har de borgerliga 40,0 procent, regeringen 38,4 procent. Vänsterpartiet fick 5,9 procent, Sverigedemokraterna oförändrat 12,9 procent.

Regeringen har alltså fortsatt mindre andel än de borgerliga och behöver Vänsterpartiet aktiva stöd, givet att Sverigedemokraterna lägger ned rösterna.