Foto: Mostphotos

Energilagring är det nya svarta

Batterier för elbunkring i var mans hus. Visionen är inte så avlägsen som man kunde tro. Hand i hand med utbyggnaden av förnybar el från sol och vind går behovet av ökad energilagring – där batterier …

På liv och död. I år firar Finland 100 år som nation. För att nå samma milstolpe som individer måste vi skära ner på rökning, alkohol, kaffe och kolesterol. Bland annat. Bild: Statsrådet

Vem vill leva till 100?

Vi lever längre tack vare bättre kost, sundare levnadsvanor, avancerade hälso- och sjukvårdssystem, mindre fetma och lägre blodtryck. Men vem vill leva till 100? (Förutom den som är 99). Finns det en …

En skjorta kommer laddad

Ett nytt stretchmaterial som lagrar hög elektrisk spänning kan ge fart åt utvecklingen av smarta kläder, klockor och glasögon. Inspiration till materialet är hämtad från elektriska ålar. Nya typer …

Nick Goldman.Han konverterade digitala ettor och nollor till DNA-molekylens byggstenar: 
a, t, g och c.

Datalagringens DNA

Precis som disketterna och cd-skivorna kommer hårddiskarna att gå i graven. Mycket talar för att DNA är framtidens lagringsmedium. Forum har träffat forskaren som sparat Shakespeares sonetter i artifi…

BLACK. Så heter Aalto-projektet lett av professor Hele Savin, där svart kisel slagit tidigare rekord inom solcellers verkningsgrad.

Svart kisel öppnar för nordisk solrevolution

Ett spanskt-finskt forskarlag slår effektivitetsrekord med solceller som lämpar sig för nordliga breddgrader – helt utan de sällsynta metaller som annars bromsar en storskalig revolution. Futtiga 0,17…

MALARIA. Myggor förökas där det finns vatten. Malariaparasiten sprids genom att myggan sticker en malariasjuk människa och får i sig organismen med blodet. Kombinationen myggor och människor är det som sprider smittan. Bilden från staden Mwanza i Tanzania.

Nobelpris för örtforskning

Youyou Tu är verkligen en katt bland hermelinerna i galleriet av Nobelpristagare. Eller vad ska man säga när årets medicinpris går till en kvinna som utvecklat ett 1 700 år gammalt kinesiskt örtläkeme…

vetenskap_hoger-_Flickr_Alexey-Kljatov-kopiera

Visshet om ovisshet

På 1800-talet inbillade sig västvärlden att universum är fullständigt förutbestämt (deterministiskt), att naturvetenskapens lagar leder till hundraprocentig förutsägbarhet, både framåt och bakåt i tid…