Snabb elektrifiering kräver mycket metall

Foto: Adobe Stock

I Norden är gruvindustrin en kontroversiell framtidsbransch. Det är betydligt lättare att bygga ut industrier än gruvor.

Elektrifieringen har snabbt blivit ett modeord inom både näringsliv och politik. För att denna ska kunna genomföras enligt alltmer ökade förväntningar krävs naturligtvis förutom elkraft också metaller i olika led, framför allt i motorer, material i vindkraftverk, mobiler, batterier med mera.

Sverige och Finland har goda förutsättningar att med gamla och planerade gruvor svara upp mot den kraftiga efterfrågan som förutses. EIT Raw Materials, ett EU-organ med över 300 universitet och branschföretag, som arbetar med utbildning, överföring av kunskap mellan företagen och stöd till gemensam forskning har uppmärksammat problemet med brist på självförsörjning.

Bland företag som samarbetar och konkurrerar i gruvorna och vid hanteringen ovan jord finns Boliden, Metso Outotec, Sandvik och Epiroc. Dessutom finns Volvo VCE tunga lastfordon men också Ericssons system för fjärrstyrning och dataöverföring.

Återvinning har stor potential inom allt som har med stål och mineraler att göra, eftersom de är oförstörda efter användning. Här finns fortfarande en outnyttjad resurs. Men den räcker inte på långa vägar med de framtidsperspektiv och målsättningar som slagits fast av nationella regeringar, Parisavtalet och andra politiska initiativ.

En elbil i normal storlek kan kräva över 80 kilo koppar, en större turbin i ett vindkraftverk kan kräva 3,5 ton. Med dagens prognoser innebär det att världsbehovet just nu ligger på 10 miljoner ton koppar.

Utbyggnaden av infrastrukturen till elbilar kan enligt International Energy Agency, IEA, fristående organ inom OECD i Paris, komma att ta halva den årliga världsproduktionen de närmaste tio åren.Leiden University i Nederländerna har presenterat en rapport som visar att produktionen av metaller skulle behöva öka tolv gånger till år 2050. Detta om Parisavtalet att hålla nere temperaturökningen till under 2 eller hellre 1,5 grad fullföljs av undertecknande länder.

Fyndigheter finns men igångsättningen stöter på stora svårigheter. Boliden har en ansökan liggande hos svenska myndigheter sedan tre år tillbaka om att öppna en koppargruva i Laver i Västerbotten. Det var för övrigt där som det börsnoterade gruvföretaget startades 1924. Gruvan kan bli lika stor som den för mineralerna koppar, silver, zink, molybden och guld i Aitik i Norrbotten. För tio år sedan byggdes den ut till fördubblad kapacitet på 36 miljoner ton malm per år. Med den nivån räcker fyndigheten åtminstone 2020-talet ut.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.