Neuroekonomi spårar dolda beteendemönster

Den 2 april lanserade USA forskningsprogrammet Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) med målet att framställa en fullständig kartläggning av varje neuron i människans h…