Stålindustrin tar klivet bort från masugnen

De svenska ståltillverkarna bakom
pilotprojektet Hybrit vill ersätta den tusenåriga masugnstekniken med ett renare alternativ.

Tre svenska storföretag hoppas bli först i världen med att förpassa masugnarna till historieböckerna. Genom att använda vätgas som bränsle i stället för koks går stålindustrin mot en fossilfri framtid.

Länge har stålindustrin betraktat kol och koks som något av en naturlag. Men nu tar man klivet mot fossilfritt stål. I augusti invigdes den första pilotanläggningen.

Idén om fossilfritt stål fungerar i teorin, nu pågår ett omfattande forskningsarbete för att kunna leverera fossilfritt i praktiken. Målet är att producera fossilfritt stål i industriell skala så snart som 2026.

Bakom projektet står två helstatliga bolag, gruvföretaget LKAB och Vattenfall samt börsnoterade stålföretaget SSAB, också med betydande indirekt statligt inflytande från finländska statens Solidium, LKAB samt börsbolaget Industrivärden med cirka 10 procent vardera av investmentbolagets aktier.

Statliga Energiverket har redan bidragit ekonomiskt till pilotanläggningen.

Pilotanläggning som invigdes i augusti i Luleå använder direktreduktion via vätgas som energikälla. Men här rör det sig om små mängder stål för forskningen. Vätgasen produceras med fossilfri vattenkraft som finns i stort överskott i Norrbotten. Restprodukten blir vatten och mindre mängder slagg.

Olika problem har redan uppenbarat sig, till exempel har svenska Försvarsmakten invänt mot att ett par hundra meter högt torn vid den första större demonstrationsanläggning planeras i Luleå. Det skulle störa övningar med Saabs stridsflyg Gripen (en uppdaterad version tävlar om kommande Finlands köp av stridsflyg).

Därför kan Malmberget i Gällivare, där LKAB:s andra stora gruva finns, i stället få den första demonstrationsanläggningen.

Ett hundratal ingenjörer och forskare arbetar redan med olika tester av material och metoder. LKAB och SSAB anser sig redan ha lägst innehåll koldioxid i stålet. Redan på 1980-talet lanserade de pellets, små runda järnkulor med lägre innehåll av koldioxid, till de stålverk som ställde om sin produktion för att kunna processa kulorna.

Nu går de vidare med ett projekt som väckt stor uppmärksamhet i hela branschen med målet helt fossilfritt stål. Det kallas Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology).

Omkring 200 miljoner euro kommer att investeras fram till den första anläggningen står klar om fem år. Därefter fortsätter ombyggnaden vid SSAB i Oxelösund söder om Stockholm där två masugnar stängs, sedan kommer turen till Brahestad i Finland för en av ugnarna och slutligen den i Luleå.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.