Finlands Bank spår svag tillväxt i flera år

Den ekonomiska tillväxten i Finland blir svag under de närmaste åren. Det förutspår Finlands Bank.

Enligt Finlands Bank blir BNP-tillväxten 1,5 procent i år och 1,2 procent nästa år. För 2014 förutspås en tillväxt på 1,6 procent.

“Prognosen bygger på antagandet att världsekonomin och den internationella handeln tar fart under senare halvåret. Osäkerheten om omvärldsutvecklingen utanför Finland är dock stor på grund av skuldkrisen. Nedåtriskerna för konjunkturutvecklingen är alltså avsevärda”, sade chefdirektör Erkki Liikanen på en presskonferens på torsdagen.

Enligt Finlands Bank har de senaste årens ekonomiska tillväxt i hög grad byggt på hemmamarknaden, men nu förutspås hushållens konsumtionsökning sakta av. Köpkraften utvecklas svagare och sysselsättningen ökar inte. Det osäkra läget i ekonomin hämmar investeringsökningarna.
Exporten väntas dock sakta ta fart igen.

Inflationen beräknas ligga på 2,9 procent i år. Det är höjningar av indirekta skatter som väntas driva upp konsumentpriserna i år och nästa år.

Tapiola: botten nås vid årsskiftet

Tapiola, som också presenterade sin prognos på torsdagen, förutspår en -0,5-procentig bnp-tillväxt i år och 0,5 procent nästa år.

Chefsekonom Jari Järvinen förutspår att konjunkturbotten nås ungefär vid årsskiftet. En måttlig uppgång väntas börja under de första månaderna 2013.

Enligt Järvinen är det sannolikt att euroområdet överlever och det ekonomiska samarbetet blir tätare. Utvecklingen går stegvis mot en ekonomi- och valutaunion.

>> Läs mer:

Finlands Banks prognos

Tapiolas prognos