Foto: Mostphotos

Digital yuan rubbar dollarns dominans

Kina är först i världen med att införa en nationell digital valuta. Den väntas bland annat rubba dollarns långvariga dominans som reservvaluta. Det kan i sin tur få geopolitiska konsekvenser, skriver …

Foto: Mostphotos.

Internet eller splinternet?

Internet har grundläggande förändrat hur människor konsumerar, arbetar, får sin information och utbyter idéer. Samtidigt har samhällets konstruktion och politiska styrning förändrats radikalt. Int…

teknologi-future

Teknologi och demokrati

Samhället utvecklas vanligtvis genom en samverkan mellan teknologisk utveckling och en ökad kunskap, men aldrig tidigare har samspelet mellan dem spelat en så viktig roll som i dag. Samhällets vardag …