Hård armbrytning om cementen

Cementas cementugn i gotländska Slite.

Förlorade arbetstillfällen ställs mot hotet om försämrad vattenkvalitet. Dragkampen om Cementas fortsatta verksamhet i gotländska Slite är hård.

Om Cementas fabik i Slite på Gotlands ostkust stängs av miljöskäl går Sverige direkt miste om cirka 175 000 arbetstillfällen inom byggnadsindustrin och cirka 280 000 jobb i närliggande branscher, vilket enligt branschföreningen Byggföretagen betyder en samhällskostnad på 2 miljarder euro i månaden.

Byggnadsarbetarnas fackförbund räknar att det i korta perspektivet byggs 3 600 färre bostäder på grund av brist på cement, innan importen kommer i gång. Att finna nya säkra leverantörer tar tid. Dessutom påpekas att import av billig cement betyder att den huvudsakligen tillverkas med lägre krav på miljöåtgärder, och dessutom ökade utsläpp vid tunga och långa transporter.

Inte bara nya bostäder försenas, utan också betongkrävande fundament till nya vindkraftverk samt det pågående jättebygget av motorväg/tunnlar Förbifart Stockholm.

Kritik

Överdrifter, anser flera nationalekonomer. Bland dem Hans Lööf, professor på Kungl Tekniska Högskolan KTH i Stockholm, som 2012 studerade vad som skulle ske om det då Rettig-ägda Nordkalk fick nej till utvinning av kalk på norra Gotland.
Då hävdade Nordkalk att 3 000 jobb hotades, professor Lööf stannade vid cirka 500.

Någon vetenskaplig utredning har inte gjorts i efterhand, sådana blir inte tillförlitliga. Men Lööf är skeptisk till de höga siffrorna trots att han själv inte räknat på effekten om Cementa stängs i Slite.

Slitefabriken svarar för uppemot 75 procent av Sveriges behov av kalksten. Systerfabriken Gullhögen utanför Skövde i Västergötland levererar cirka 15 procent och resten importeras.

Oro över vattenkvaliteten

Tyskägda Cementa (Heidelberg) fick först klartecken i 20 år framåt för produktion och utbyggnad av kalktäkten i den lägre Mark- och miljödomstolen. Men efter överklaganden har nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, underkänt ansökan och Högsta Domstolen har inte beviljat vidare prövning. Detta med motiveringen att utbyggnad av produktionen kunde skada den känsliga vattenförsörjningen på Gotland.

Cementas fabrikschef i Slite, Matilda Hoffstedt, har framfört att ”cementen i Europa i princip är utsåld för en byggmarknad som går på högtryck”. Import måste då ske från Algeriet, Turkiet och Kina, vilket inte är praktiskt möjligt de närmsta åren.

Det fanns risk för att Cementa skulle tvingas stänga i Slite redan i oktober. Men det blev juridiskt möjligt att med en speciell förordning tillåta utvinning av kalk i ett område där det redan fanns tillstånd. Den kan nu pågå fram till halvårsskiftet 2022. Cementa anser att fristen inte räcker, utan vill ha tre år.

Henric Borgtström, text

Läs hela artikeln i papperstidningen.