pexels-kaboompics-com-5909

Ekonomi och teknik på svenska

Affärsmagasinet Forum är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en uppl…