Bilismens ljusa framtid

NICHOLAS ANDERSON: Framtidens bilar är billigare, effektivare och tryggare. De är förarlösa, byggs i ultralätt grafen och induktionsladdas från ledningar inbyggda i vägen. Det här är inte bara min dröm, det håller redan på att inträffa.

Jag står inför att köpa ny bil den här veckan. Vi vet alla att det är en av de sämsta investeringar man kan göra. Man behöver bil för färder till stugan, för besök hos vänner  och – för en del av oss – för att åka till jobbet. Bilen har ett bekvämlighetsvärde som försvarar en del av kostnaderna. Men i ärlighetens namn är den finansiellt en urdålig investering. Ingen tjänar pengar på att äga en bil, utom tillverkarna, deras leverantörer, återförsäljarna, och bensin- och servicefirmor.

Vad har elektriska tandborstar, nya Lumia-telefoner och avloppsrör gemensamt med framtidens bilar? För trettio år sedan förklarade jag för mina två söner att man borde utnyttja värmen från avfallsrören under marken till att smälta gatornas is och snö. De sa att jag var galen… I dag använder vi värme och energi från avfallsslam (metan) för att producera elenergi och för uppvärmning av bostäder, gator och trottoarer. Det som då verkade idiotiskt är normalt i dag.

Nya eltandborstar och Lumia-telefoner laddas induktivt. Man placerar dem på eller intill en induktionsenhet för att ladda dem, utan att behöva ansluta dem till en laddningskabel.

Smarttelefoner har GPS-mottagare för geografisk positionering och för åtkomst till kartor.

Framtidens bilar kommer att använda dessa teknologier och en massa annat som gör körandet billigare, effektivare och tryggare. Vi kommer också att göra utmärkta investeringar i stället för att förlora pengar.

Jag har jobbat med en svensk tankesmedja de senaste månaderna. Vi har utformat en policy för nordiska regeringar gällande klimatändringen och energiinvesteringar. Hur kan vi rena miljön och förbruka mindre energi genom smartare investeringslösningar? Vi framlägger förslag till lösningar där nordiska regeringar kan samarbeta på energisektorn för hållbarare och renare produktion och effektivare energianvändning.

Transportsektorn är en stor energiförbrukare och en stor utsläppsproducent. Framtidens bilar och fordon kommer att ha samma egenskaper som våra tandborstar och telefoner, men på en helt ny nivå.

Min vision av framtidens bilar är som min vision för trettio år sedan om avfallsvärme – du kommer troligen att anse idéerna orealistiska. Men det är lugnt – jag har oftast rätt.

Den första stora förändringen kommer att vara hur vi använder bilar. Att köpa dem kommer att vara en utdaterad mall. Det är dumt att tro att vi kan fortsätta bygga vägar och parkeringsplatser om varenda människa i världen vill äga bil. Det finns inte tillräckligt med areal och råmaterial för det, och rege­ringarna kommer att säga: ”Hallå, så här ska vi göra nu!” När du behöver bil kan du boka en genom att tala i din smarta kommunikator. Du kan välja ett fordon för en viss sträcka som kommer på fem minuter, inom två timmar eller vilket klockslag du vill. Du kan välja samtransport eller särtransport. Priset är högre ju tajtare tidtabell du har och ju färre människor du är villig att dela bil med.

Den förarlösa elbilen kommer till din dörr i tid och avlämnar dig på din destination efter snabb körning med GPS, och med tillgång till ett globalt nätverk som gör att du kan jobba, prata, lyssna, läsa eller titta på vad du vill under färden. Självklart kan du också sova hela vägen medan din hjärna tar emot undervisning i kinesiska.

Bilen kommer att induktionsladdas från elledningar inbyggda i vägbeläggningen. Dessa underjordiska kraftledningar guidar också bilen tillsammans med GPS-systemet med sådan precision att avståndet mellan fordonen blir noll centimeter på stora motorvägar. Bilarna bildar automatiskt långa ’ormar’ för att minimera luftmotstånd och ge enorma inbesparingar i energikostnader. Bilarna kommer att tillverkas av ultralätt men stark grafen. Olycksfall kommer helt att förebyggas genom intelligenta övervakningssystem. Bilarna kommer att undvika objekt som blockerar vägen, typ djur, fotgängare eller cyklister. Endast sådant som står utom mänsklig kontroll – som plötsliga översvämningar eller andra naturkatastrofer som ingen kan ta ansvar för – kan skada eller döda passagerarna. Eftersom ingen kör, kommer skämt om kvinnliga förare och taxichaffisar att försvinna.

Bilarna kommer att avvika från ’ormen’ när de behöver vända av vägen och fortsätta på en annan. Bromsenergin kommer att återmatas i elnätet. På nästa väg kommer bilen automatiskt att ansluta till nästa ’orm’ för att optimera energiförbrukningen.
Produktionskostnaderna för dessa bilar kommer att bli låga, för att regeringarna vill att alla bilar fyller samma kvalitetsnormer och funktionsstandard. Naturligtvis kommer det att finnas dyra högklassiga Volvo-modeller för fotbollsstjärnor och bankirer, men vi vanliga människor kommer att ha tillgång till ganska bekväma funktionella fordon till en bråkdel av de priser vi betalar i dag.

Beakta de andra enorma fördelarna med konceptet:
1. För samhället kommer den största fördelen att vara färre olyckor och dödsfall – det är lätt att frammana de positiva följderna för familjer, vänner och arbetsplatser.
2. Tänk på inbesparingarna i dyr sjukhusvård. Avsevärda vårdsresurser kommer att frigöras för ’vanliga’ sjukdomar.
3. Antalet fordon på vägarna reduceras. Vi kommer inte att behöva bygga flera vägar. Vägarna kan också vara smalare genom att omkörningar blir överflödiga. Bilarna kommer att köra närmare varandra tack vare smartkontroll.
4. Kostnaderna för bilproduktion kommer att bli en bråkdel av de nuvarande genom att bilarna optimeras och standardiseras för låga kostnader, bränsleeffektivitet och hållfasthet. Tillverkare och privata operatörer kommer att svara för service och underhåll enligt tydliga lagstadgade normer. Det betyder att kostnaderna för att åka från A till B kommer att vara en bråkdel av dagens.
5. Dyra försäkringsavgifter försvinner genom att olycksfallen reduceras till nära noll.
6. Utsläppen från fordon kommer att vara nära noll genom att el från smarta elnät kan levereras från rena och hållbara källor effektivare än från förbränningsmotorer.
7. Vi kommer inte att behöva trafikpoliser eller hastighetsfällor. Datorer kontrollerar hastigheten.
8. Inga uthyrningsfirmor behövs för semesterbilar.
9. Inga parkeringsproblem eller parkeringsavgifter.
10. Inga garage hemma eller på arbetsplatsen.
11. Vi behöver inte köra när vi är trötta.
12. Åldringar, invalider, handikappade och ungdomar kommer att vara rörliga på sätt som hittills inte varit möjliga.

Det här är inte bara min dröm. Det håller redan på att hända. De ekonomiska och sociala fördelarna är mycket större än mina funderingar kring avlopp för trettio år sedan. 

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Stockholm och chef för SEK:s rådgivningsenhet.