Den eviga optimisten

webb_granskog
Det finns alltid en lösning. Man måste bara våga leta efter den och inte ge upp i första taget, säger Anna Granskog på McKinsey.

Det finns sådana som väljer att gå där ribban är lägst och sådana som väljer att gå där den är högst. Anna Granskog, 37, hör definitivt till den senare kategorin. Flera av hennes val i livet har styrts av den där höga ribban. I dag är hon den enda kvinnliga partnern på konsultföretaget Mc­Kinsey i Finland.
Då hon valde gymnasium blev det IB-linjen på Mattliden och det efterföljdes av studier i produktionsekonomi på Tekniska högskolan.

”Jag attraherades av att studierna sades vara så svåra. Utsätter man sig för något svårt så känns det mödan värt då man har klarat av det.”

Samma argument körde hon med då hon valde McKinsey som första arbetsgivare 1997. Hon har varit företaget trogen ända sedan dess.

Kollegerna beskriver Granskog som mycket klipsk, men säger att det som kanske ändå är hennes mest utmärkande karaktärsdrag är att hon aldrig ger upp.

”Hon orkar tro på sin sak och är alltid färdig att söka en ny synvinkel på ett problem. Hon har ett klart mervärde att komma med”, säger en av hennes kolleger.

Granskogs envishet belönades med partnerskap redan som 31-åring. Under sin 15 år långa karriär på McKinsey har hon varit involverad i mer än 120 projekt och konsulterat företag med varierande problem och frågeställningar. Hon blir också ofta ombedd att tala på olika tillställningar.
Anna Granskog hör inte till dem som ser svart på framtiden. Det ligger helt enkelt inte i hennes natur.

”Det är ingen idé att vara pessimistisk. Hellre ska man sätta energi på att fundera vad man kan göra”, säger Granskog.

Satsning på utbildning

Men Granskog har inte några konkreta förslag för hur Finland ska tackla sina utmaningar som till exempel konkurrenskraften på den globala marknaden.

”Jag är optimist utan orsak”, konstaterar hon.

Granskog tycker ändå att man har fattat vissa bra beslut och nämner grundandet av Aalto-universitetet som ett steg i rätt riktning. Hon lyfter också fram det finska skolsystemet.

”Det måste vi fortsätta att stödja ännu bättre. På den punkten ligger vi betydligt bättre till än svenskarna.”

Vad gäller utbildningen anser Granskog det viktigt att satsa på språk och speciellt modersmålet.

”Man ska aldrig underskatta vikten av att kunna kommunicera på sitt modersmål. Det är också en av de viktigaste färdigheterna för ett gott ledarskap. Ju specifikare du kan vara i det du säger, desto bättre blir dialogen.”

Att kunna formulera sig på rätt sätt ser Granskog som en av de absolut viktigaste egenskaperna för att klara sig i hennes jobb.

”Som konsult är det otroligt viktigt att välja rätt ord i rätta situationer.”

Att säga rätt saker på rätt sätt ser Granskog också som det mest utmanande i sitt jobb. Då företag kallar in konsulter brukar det handla om stora frågor, som kartläggning av olika strategiska alternativ eller planering av organisationsförändringar, som ibland leder till stora och svåra beslut.

”Min uppgift är många gånger att få ganska svåra saker att hända. Vi har med människor att göra och ofta handlar det om att hjälpa klienterna till rätt insikter. Man måste kunna göra det här på ett finkänsligt sätt. Det är en utmaning.”

Många gånger handlar konsultuppdragen om rena ledarskapsfrågor. Här ser Granskog en klar förändring i konsultarbetet jämfört med då hon började för 15 år sedan. Då tacklade man problemen med analyser och rapporter medan man i dag också har ett starkt fokus på att utveckla ledarskapet.

”Det har i större grad gått mot att coacha klienterna i ledarskapsfrågor”, säger hon.

Granskog sysslar inte med ledarskapsfrågor bara för sina klienters räkning, utan är också själv en teamledare. Som partner på McKinsey har hon också ett visst ledarskapsansvar. 2009 blev hon invald i EVA Business Fellows ledarskapsprogram. Årligen väljs ett trettiotal unga ledare för att tillsammans fundera över aktuella frågerställningar inom ledarskap. Hon tycker överlag att man i Finland kunde ge lite mer av sig själv i sitt ledarskap.

”Det finländska ledarskapet tenderar att bli lite väl kliniskt och man är noga med att hålla en korrekt fasad. Men min erfarenhet är att man får mer ut av teamet om man är öppen och kastar in lite känslor också.”

Höja produktiviteten

Anna Granskog framhåller att produktivitet och ledarskap går hand i hand. Då dagens slagord för att få upp Finlands globala konkurrenskraft är innovation, anser Granskog att vi snarare borde fokusera på vissa frågeställningar vad gäller produktiviteten.

”Vi borde snarare sätta ribban tillräckligt högt vad gäller produktiviteten. Med våra höga arbetskraftskostnader kan vi inte kompensera med något annat än högre produktivitet.”

För att höja produktiviteten är det viktigt med bra ledarskap, speciellt vid frontlinjen, anser Anna Granskog. Hon efterlyser ett bredare middle management-skikt.

”För produktiviteten är det jätte­viktigt med en bra ledarskapskultur på den här nivån. För tillfället är de som har i uppgift att leda alldeles för få i förhållande till dem som ska ledas. En person kan inte leda 25 till 40 personer på ett bra sätt. För ett så stort team kan inte ledarskapet bli personligt.”

Förutom att höja produktiviteten måste Finland enligt Anna Granskog anstränga sig ännu mer för att ta fram innovativa tjänstekoncept. På den här punkten är det svenskarna som ligger långt före – de har lyckats med att hålla jobben med högt förädlingsvärde i Sverige och blivit ett genuint tjänstesamhälle samtidigt som man lyckats hålla kvar en stark industrisektor.

Anna Granskog McKinsey”I Finland fokuserar man fortfarande mer på själva innovationen än på att fundera hur innovationen ska ge intäkter. Det utmanande är inte att komma på innovationen – i princip kan den ju stjälas! Det svåra är att få en hel organisation att verkställa idén och sälja den.”

Ledarskap kräver mod

Anna Granskog anser inte att någon föds till ledare. Erfarenhet är den viktigaste ingrediensen i gott ledarskap. Men vissa egenskaper är nödvändiga, till exempel mod och stark integritet.

”I goda tider är det lätt att göra som alla andra, men i utmanande situationer måste man våga ge sig in på vägar man inte känner och acceptera att det ibland går fel.”

Och så måste man vara optimist, även om Granskog framhåller att det i Finland ibland tolkas som naivitet.

”Det är svårt att vara en effektiv ledare om man är pessimist. Man måste bara ha tillräckligt bra argument för sin optimism samtidigt som det gäller att ha en fot på marken.”

Konsult på 80 procent

Samma karaktärsdrag har också hjälpt henne att kombinera ett krävande jobb med familj. Hon har redan en längre tid jobbat 80 procent. Partner blev hon efter sin första moderskaps­ledighet. Det betyder i sig inte att hon jobbar bara 32 timmar i veckan. Men hon bestämmer själv vad som finns i kalendern. Vissa veckor blir det fler timmar, vissa färre.

”Om man hela tiden funderar på om det går att ha familj och karriär eller inte, så kan man vara säker på att det inte lyckas.”

Så det handlar om att vara optimist också på den här punkten?

”Det finns alltid ett sätt att lösa problem på. Man måste bara hitta en modell som fungerar. Det här jobbet är ju mer flexibelt än till exempel ett jobb på ett stort företag där en stor mängd möten kalenderläggs av andra personer än man själv.”

Granskog framhåller också att det är viktigt att ha stöd hemifrån.

”Man måste utgå från att båda föräldrarnas jobb är lika viktiga. Man får inte ifrågasätta den andras val.”

Samma beslutsamhet och optimism har också visat sig komma väl till pass då det har gällt att armbåga sig framåt i en mansdominerad miljö, först under studielivet och senare i arbetslivet.

”Om man verkligen vill något så ska man inte ge upp utan i stället fundera på hur det går att fixa.”

Själv tycker Granskog sig inte ha upplevt något glastak under sin karriär. Kvinnorna på McKinsey har stadigt blivit fler. Då Granskog började på McKinsey för femton år sedan fanns det ungefär tjugo kvinnliga partners i Europa. I dag är siffran drygt sjuttio. Hon är fortfarande den enda kvinnliga partnern i Finland, men på kontoret i Helsingfors är över 30 procent kvinnor. Det är en siffra Granskog kan leva med.

”30 procent är inte längre en minoritet. Man behöver inte alltid komma upp till 50 procent.”

Kollegialt partnerskap

McKinsey är Granskogs första fasta arbetsplats och hon är fortfarande kvar. Hon har inte haft någon orsak att byta omgivning. Frihetsgraden är stor och det finns utmärkta möjligheter att skaffa sig bred erfarenhet.

”Det finns något jättefint över partnerskap. Vi är totalt 1 300 partners som äger företaget och bestämmer vad vi vill göra med det. Vi är väldigt kollegialt bundna till varandra, lite som systrar och bröder.”

Granskog ser fortfarande att hon har mycket att ge åt McKinsey. Som partner har hon ett stort ansvar att uppfostra nästa generation partners.

”Det är en viktigt del av mitt arbete.”

Och det finns ännu mark att erövra i Finland. Enligt en undersökning investerar finländska företag i internationell jämförelse förhållandevis lite på konsulttjänster. Det råder ännu något av en gör-det-själv-mentalitet.

”Många företag i specifika situationer skulle vinna på att använda sig av extern hjälp men av någon orsak väljer de att inte göra det. Det är vår uppgift att visa att vi verkligen kan komma med ett mervärde. Det blir inte lättare för företag att vara verksamma i dagens värld, men jag tror att finländska företag har en hygglig chans att klara sig.”
Det gäller bara att vara optimist och inte ge upp.

Lena Barner-Rasmussen, text
Karl Vilhjálmsson, foto