Innovativt värre i Sverige

Mobilitet. Segway med sittplats för funktionsnedsatta är ett exempel på förhoppningar på kommersiellt gångbara projekt i Sverige, ett land där innovationer alltför ofta säljs till utlandet innan de når marknaden.

Även ambitiösa entreprenörer inom bioteknik och -energi, hållbarhet, säkerhet, gamification och robotteknik behöver hjälp för att nå marknaden.

En varierad spännvidd av produkter – som framför allt ska nå marknaden. Det är målet då 10 svenska entreprenörer i april tilldelas drygt 20 000 euro vardera vid Sveriges så kallade Innovationsriksdag, via 80-talet inkubatorer och teknikparker samlade i branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (Sisp). Inom inkubatorerna med närmare 800 företag utvärderas årligen 4 000 affärsidéer, medan teknikparkerna, uppbyggda kring universitet och högskolor, inkluderar över 4 000 bolag.

Exempel på produkter som tagits fram av fjolårets stipendiater:

Babelfisk. Pär Stihl är en före detta brottsutredare som grundat Simultanex, ett helautomatiskt hjälpmedel för simultantolkning. Tolken behöver inte vara på plats, konversationen sker via video och hörlurar. Snabbare, ökad rättssäkerhet, inga resekostnader.

Stihl har i rättsväsendet upplevt svår brist på tolkar, något som ökat kraftigt under flyktingströmmen. Han tror att hans metod starkt kan bidra till att ”lösa den språkbarriär som Sverige står inför.”

Alger som odlas yt- och energieffektivt genom biofilmsteknologi. Vid en polarexpedition i Antarktis fann professor Angela Wulff vid Göteborgs Universitet alger som trivdes i kyla och mörker. Väl hemma fann hon att de fungerar också där under liknande omständigheter. Odlingen renar avfallsvatten. Högvärdigt nanoporöst kisel extraheras så att det kan användas för kromatografi, filtrering, batterier och solceller. Kisel används då som organisk biomassa för fiskfoder, förnybar råolja och biokol.

Organiska solceller. Emma Woxlin på Chalmers Entrepenörsskola i Göteborg har nyligen dragit igång företaget Epishine som tar fram en prototyp av tunna, transparenta, böjbara och billiga solceller. De printas ut i ett tidningstryckeri, helt utan metaller, och påstås producera mer el efter en vecka än vad som gick åt vid tillverkningen av cellerna. Användning exempelvis utanpå tält.

Biometan. Petr Vasiliev vid NeoZeo vill bättre ta tillvara biogas från mindre källor som jordbruk och små samhällen, och konverterar gödsel till motorbränslet biometan.

EQ. Barns emotionella intelligens kan utvecklas via böcker och appar med metoden Peppy Pals, grundad av mamman Rosie Linder som tröttnat på flickors och pojkars fixering vid ”smink eller krig”. Istället ska barns fantasi väckas kring fyra djurvänner i ett slags sällskapsspel. Paulina Olsson heter stipendiaten som via 13 olika minispel tror sig kunna väcka barn för mer empati, känslor och vänskap istället för prylar.

Handikapp-Segway. Marit Sundin i företaget AddMovement AB har eget behov av bättre mobilitet. Hon har utvecklat en modell med sittplats för personer med funktionsnedsättning. Sitsen kan också sättas på skidor.

Smarta detektorer. Henrik Andersson vid Retenua AB har tagit fram en prototyp av detektorer som sätts in i anställdas kläder, exempelvis skyddsvästar, och ger utslag för kameror runt maskinerna. Det ska minska på arbetsplatsolyckorna. Även fordon utrustas med kamera.

Minskad brandrisk. Sankara Pillay vid MIMSI Materials AB anser att dagens elbilar drivs med batterier enligt samma princip som de första för bilarna i slutet av 1800-talet. Han har tagit fram Li-jon-batterier som räcker längre och är mer kostnadseffektiva.

Intelligenta bäst-före-datum. Sensorer med bläck som skiftar färg vid reaktion med bakterier. Robin Thiberg med sitt företag Innoscentia fick idén när han träffade en forskare som blivit matförgiftad två gånger. På kort tid detekteras och kvantifieras nedbrytningsprocesser i livsmedel som inte påverkas av historiken vid livsmedlets hantering, exempelvis transport, lagring och variation i temperatur. I stället mäts den mikrobiella aktiviteten direkt och irreversibelt, dessutom nedbrytningsgrad i realtid.

Fördelarna är direkt avläsning, tillförlitlig samt kostnadseffektiv kvalitetsmätning. Thiberg hoppas att i framtiden kunna detektera cancer på liknande sätt.

Nu återstår att se vilka av idéerna prototyperna och förhoppningarna ovan blir kommersiellt gångbara, särskilt i ett land som Sverige där uppfinningar och innovationer alltför ofta säljs till utlandet innan de når marknaden.

När statsminister Stefan Löfven (med arbetar- och facklig bakgrund) tillträdde i oktober 2014 talade han ofta om satsningar på innovationer: utredningar tillsattes, mer pengar utlovades. Det är en gigantisk utmaning inför den digitala revolutionen.