Usel journalistik (18) – nonchalans mot läsare av DN Kultur

På DN:s kultursidor idag skriver författaren Magnus Linton en lång artikel om ”Cambridge-professorn Göran Therborn, en av få svenska sociologer med globalt renommé” och hans nya bok ”Cities of Power” som handlar om att allt fler av de bostäder som byggs i dagens globala värld inte är avsedda för människor utan för kapital.

En enda formulering om var Therborn hör hemma politiskt finns på allra sista raden, att han har ”marxistens fascination över vad mänskligheten hittills förmått”, något som dock med full kraft kan ändras under detta sekel som det så grumligt beskrivs i artikeln.

Mitt minne av Therborn sista hälften av 1960-talet vid Lunds universitet är att han uppträdde i många debatter som stenhård kommunist och har ännu längre än många andra på den tiden likasinnade lundastudenter fortsatt att stödja och bortförklara totalitära vänsterregimer.

Om detta borde nya generationer DN-läsare informeras åtminstone med någon enstaka rad i den massiva textmassan. Däremot lägger tidningen till att Therborn är ”världsberömd sociolog”.

div{float:left;margin-right:10px;}
div.wpmrec2x div.u > div:nth-child(3n){margin-right:0px;}
]]>

Annonser