Vi måste prata om pengar – och makt!

Enligt en undersökning utförd av Nordea 2018 är det stora skillnader i hur kvinnor och män sparar och placerar. Kvinnor placerar inte i lika stor utsträckning som män, och de kvinnor som placerar tenderar att vara obenägna att ta risker och nöja sig med mindre avkastning. Kvinnor upplever också att de saknar kunskap om ekonomi – trots att samma undersökning inte visar på signifikanta skillnader i sakkunskap jämfört med männen.

Marina Nygård är ekonomirådgivare på Marthaförbundet och grundare av Facebookgruppen Fyrkista – jämställd ekonomi i Svenskfinland.

Förenklat visar undersökningen att kvinnor hellre sparar på sparkonto eller i lågriskfonder, medan män föredrar aktier och högriskfonder och också förväntar sig en högre avkastning.

Erövra börsen. Marthaförbundet har redan i mer än ett sekel arbetat med att dela ut kunskap om ekonomi. Det gäller ekonomifostran och att förstå pengars värde, men också att öka kvinnors självförtroende i frågor som gäller ekonomi. Ekonomi är inte endast mannens värld. Vårt motto är att vi måste prata om pengar: i familjen, på jobbet, med kompisarna och med partnern.

Jag tror att mycket av Nordeas forskningsresultat kan förklaras med att vi kvinnor ogärna pratar om pengar (eller inte har fått tala om pengar), speciellt inte om hur man får pengar att växa. Kanske har det att göra med att damerna i tiderna har stängts ute (bildligt talat skickats ut från rummet) när herrarna har diskuterat ekonomiska spörsmål. Kanske har det att göra med att kvinnor tidigare inte hade egen inkomst. Glädjande nog anas en förändring, och i dag när kvinnor har tillgång till utbildning och egen inkomst samtidigt som det endast existerar ett fåtal forum från vilka kvinnor utesluts är det dags för kvinnor att erövra börsen.

Våga börja. Under de senaste åren har det dykt upp otaliga bloggar, podcaster och litteratur av kvinnor och för kvinnor som berör sparande och placeringar. Det har också skapats grupper på Facebook där den röda tråden är att uppmuntra kvinnor att reflektera över sin privatekonomi och våga börja placera. I dessa grupper är andan oftast god, det är högt i tak och det finns inga ’dumma’ frågor. Rikssvenska gruppen Economista har i skrivande stund sammanlagt 108 000 medlemmar och i Finland är det Vauras nainen med omkring 43 000 medlemmar som är den största. I fjol grundade jag gruppen Fyrkista – jämställd ekonomi i Svenskfinland. Den är öppen för alla som anser att ekonomi är en viktig aspekt i jämställdhetsfrågor.

Grupperna motiverar deltagare som i utgångspunkt kanske inte är så intresserade av ekonomi att börja se över sin konsumtion och reflektera över sin pengaanvändning. Det kan handla om att konkurrensutsätta lån och försäkringar, men också att sluta slentrianshoppa. De hjälper också personer att bli ekonomiskt smarta – att prata med sina partner om pengar, skriva ekonomiskt smarta avtal och ta i beaktande hur till exempel föräldraledigheter påverkar pensionen.

Inget sparande är för anspråkslöst. I grupperna kan man finna kunskap om hur man gör när man börjar placera och motivation till varför man bör börja placera. Beklagligt många lever ännu kvar i tron att man ska vara förmögen för att börja placera pengar. Grupperna har såtillvida en demokratisk funktion i att sprida info om ekonomi åt alla, för börsen ska inte endast tillhöra de välbemedlade. Nya elektroniska förvaltningstjänster ger också småsparare möjligheter att placera mindre månatliga summor utan att behöva oroa sig för att avkastningen äts upp av förvaltningsavgifter och köpkostnader. Nu för tiden är börsen därmed tillgänglig också för småsparare.

Pengar handlar ofta om makt och pengar utgör en del av vår vardag. Många upplever att pengar är något ångestfyllt och oroar sig över pengar i vardagen. Det är därför jag så gärna uppmuntrar alla att prata om pengar och skaffa sig kunskap om ekonomi. Att ta makten över sin ekonomi innebär också möjlighet att säga upp sig från jobbet, att vara förberedd på sjukdom eller arbetslöshet och att kunna gå ut ur en relation när det passar dig. Jag tar inte ställning till om pengar ger lycka, men i varje fall ger de en viss frihet.