Kärnreaktorn i Otnäs läggs ned

Statens tekniska forskningsanstalt VTT lägger ner kärnreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo. Reaktorn körs ned så snart det är tekniskt och juridiskt möjligt.

Reaktorn har använts i 50 år för forskning, undervisning, isotopproduktion och cancerbehandlingar. Den har under de senaste åren producerat strålbehandlingstjänster för personer som lider av huvud- och halscancer.  

Underhållet av reaktorn har i flera år varit en ekonomisk belastning för VTT. Forskningsanstalten har föreslagit att de som köper tjänsterna i fortsättningen ska stå för driftskostnaderna för reaktorn. Man har dock inte fått någon ekonomisk förbindelse av utomstående aktörer när det gäller finansieringen och köp av tjänster, framgår av ett pressmeddelande från VTT och Arbets- och näringsministeriet. 

Driften av forskningsreaktorn inleddes i Otnäs 1962. Administrativt överfördes forskningsreaktorn från Tekniska högskolan till VTT 1972. Det drifttillstånd som har beviljats VTT och som sträcker sig till år 2023 kan inte överlåtas till andra.

Mer information på Arbets- och näringsministeriets webbplats: http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=362280