Vardag i Ryssland och Ukraina

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans, infrastruktur och klimatförändring.

Det har präntats tillräckligt om politiken och slagfälten i Ryssland och Ukraina.Frånsett billigare lax och ost bjuds sannerligen inga fördelar åt vanliga finländare och svenskar. Nackdelarna är enorma: väpnade strider och despotisk politik i vår omedelbara närregion genererar förfärliga kostnader och lidanden för de berörda. Det blir dyrt att hjälpa dem bygga upp sina liv på nytt.

Av Nicholas Anderson

Jag har jobbat en hel del i Ryssland och Ukraina. Ur privatekonomisk vinkel tänker jag mig att det är nyttigt att spegla det jag sett och upplevt mot Norden.

Den största skillnaden är vanligt folks obeskrivliga fattigdom. Boendeförhållandena för vanliga medborgare i Moskva, S:t Petersburg, Kaliningrad, Kiev, Lviv, Ivano-Frankivsk och Zjytomyr är obeskrivliga. Gamla byggnader förfaller, söndriga fönster och balkonger står oreparerade i åratal, trappuppgångarna är barrikaderade med bråte, väggarna fulla av sprickor då husgrunden gett efter, taken sönderrostade.

Läs hela kolumnen i tidningsversionen eller på iPad!